ลำดับขีดอักษร:挡【dǎng】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

挡 (擋) [dǎng] ขวาง,เกียร์ –>请别挡路! [qǐngbiédǎnglù] อย่างขวางทาง! , 排挡 [páidǎng] เกียร์ , 书挡 [shūdǎng] ที่กั้นหนังสือ(Bookends) , 自动挡 [zìdòngdǎng] เกียร์อัตโนมัติ, 手动挡 [shǒudòngdǎng] เกียร์ธรรมดา

พัฒนาการตัวอักษร :(擋)
dǎng
阻拦,遮蔽:阻挡。拦挡。遮挡。
指“排挡”:挂挡。换挡。
某些仪器和测量装置用来表明光、电、热等量的等级。

(擋)
dàng
〔摒(
(擋)b宯g )挡〕见“摒”。
笔画数:9;
部首:扌;
笔顺编号:121243511
笔顺:横竖横竖捺撇折横横

擋、攩
dǎng
【动】
(形声。从手,当声。本义:阻拦;抵挡)
同本义〖getinthewayof;block〗
攩,推也。——《方言十》
挡,遮遏也。——《正字通》
又如:挡人牌(挡箭牌。在前边极力承担困难的人);挡手(商店经理;作经纪的)
遮蔽〖shelter〗。如:谁站在窗口挡着亮了;山高挡不住太阳;挡人的眼目(遮人眼目;避免别人说闲话)

dǎng
【名】
间隙〖gap〗。如:挡口(机会)
用于隔热或隔风或作为装饰的装置〖screen〗。如:炉挡
用于调节机械运行速度及控制方向的装置,“排挡”的简称〖gear〗。如:高速挡;前进挡
某些仪器和测量装置用来表明光、电、热等量的等级〖measure〗。如:第一挡
另见dàng
挡车
dǎngchē
〖operatetextilemachines〗在纺织厂里看管一定数量机器的运转情况并负责其产品的数量与质量
她进厂先学挡车工
挡寒
dǎnghán
〖wardoffthecold〗抵御寒冷
穷苦的农民连件挡寒的衣服都没有
挡驾
dǎngjià
〖declinetoreceiveaguest;turnawayavisitorwithsomeexcuse〗〖俗〗∶谢绝客人来访,表示不接待之意
挡箭牌
dǎngjiànpái
〖shield;(fig)pretect;excuse〗古代防御武器中可以抵挡刀箭用的盾牌,比喻推掉事情的借口或可你掩护的东西
挡路
dǎnglù
〖getintheway;blocktheway〗处于妨碍或阻碍他人的地位;构成阻碍、障碍或妨害
树如果挡路,就被毫不迟疑地砍掉
挡头
dǎngtou
〖obstacle〗指起阻碍作用的事物
挡头阵
dǎngtóuzhèn
〖leadtheattack〗在阵地的最前沿抵挡敌人的进攻
挡土墙
dǎngtǔqiáng
〖breastwall〗∶为稳定泥土自然坡面而设置的墙
〖retainingwall〗∶一种为抵抗除风压以外的侧向压力而建造的墙;尤指一道防止滑坡的墙
挡子
dǎngzi
〖blind〗用来遮挡的东西
门挡子


dàng
——见“摒挡”(bìngdàng)
另见dǎng

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QFBF 手火月火

注音 จู้อิน:

– ㄉㄤˇ

拼音 พินอิน:

– dǎng

前缀: 手=[体]动作。

字身: 党=[体]朋群。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]手挡住如朋群,朋群也。

体:

用:

因:

果:

阻挡: 阻挡。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : ddangs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!