ลำดับขีดอักษร:捍【hàn】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

捍 [hàn] พิทักษ์,ป้องกัน –> 捍卫 [hànwèi] ป้องกัน(defend)

พัฒนาการตัวอักษร :hàn
保卫,抵御:捍卫。捍御。
古代射者左臂佩戴的皮制袖套。
古同“悍”,强悍。
笔画数:10;
部首:扌;
笔顺编号:1212511112
笔顺:横竖横竖折横横横横竖


hàn
【动】
(古字作“扞”,后作“捍”。形声。从手,旱声。本义:抵御;保卫)同本义〖defend;guard;protect〗
扞,以手扞,又卫也。——《广韵》
亲帅扞之。——《左传·文公六年》
此公侯之所以扞城其民也。——《左传·成公十二年》
而设以国为王扞秦。——《战国策·西周策》
若手足之扞头目。——《汉书·刑法志》
能扞大患则祀之。——《礼记·祭法》
守一城,捍天下。——韩愈《张中函传后叙》
又如:捍塞(防堵,阻塞);捍难(抵御外侮);捍遏(以武力阻隔);捍城(护卫城池);捍救(捍卫;救援);捍护(防卫;护卫);捍屏(捍蔽。屏藩)

hàn
【名】
古代射者左臂所著的皮制袖套〖leatheroversleeve〗。如:铠捍(铠甲与皮袖套)

hàn
【形】
通“悍”。勇猛;强悍〖fierceandtough;intrepid〗
彼近吾死而我不听,我则悍矣,彼何罪焉!——《庄子·大宗师》
无衔橛而御捍马也。——《盐铁论·刑德》
又如:捍马(凶悍的烈马)“扞”
另见hàn
捍蔽
hànbì
〖shield〗遮挡;护卫
捍蔽东南
捍格
hàngé
〖conflict〗互相抵触,格格不入
发然后禁,则捍格不胜。——《礼记·学记》
捍拒
hànjù
〖resist〗抵挡抗拒
捍卫
hànwèi
〖defend;guard;protect〗保护;防卫
捍卫边疆
捍御
hànyù
〖defend〗保卫;防御
捍御祖国的边疆

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QAMJ 手日横(一)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄢˋ

拼音 พินอิน:

– hàn

前缀: 手=[体]动作。

字身: 旱=[用]日干预大地。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]以手的力量干预,保护也。

体:

用:

捍卫: 保护防卫。

捍敌: 抗敌。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gaans

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghanh

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hon

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : han7

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

韩音 เสียงเกาหลี : han

越南音 เสียงเวียดนาม : hanx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!