ลำดับขีดอักษร:捕【bǔ】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

捕 [bǔ] จับ –> 捕捉 [bǔzhuō] จับ เช่น 捕捉昆虫 [bǔzhuō kūnchóng] จับแมลง, 捕鱼 [bǔyú] จับปลา, 捕鸟 [bǔniǎo] จับนก, 被捕 [bèibǔ] ถูกจับ

พัฒนาการตัวอักษร :
捉,逮:捕捉。捕获。捕杀。巡捕。缉捕。捕风捉影。
逮抓捉放
笔画数:10;
部首:扌;
笔顺编号:1211251124
笔顺:横竖横横竖折横横竖捺


【动】
(形声。从手,甫声。捕的原始意义是追捕逃亡的奴隶。本义:捕捉,捉拿)
同本义〖catch;arrest〗
捕,取也。——《说文》
遣吏分曹逐捕诸灌氏支属。——《汉书·灌夫传》
吏无追甫之苦。——《汉书·韩延寿传》
变斗杀伤捕伍邻。——《急就篇》
至高邮,制府檄下,几以捕系死。——文天祥《指南录·后序》
他郡国吏欲来捕亡人者,讼共禁弗予。——《史记·吴王濞列传》
捕鼠不如狸狌。——《庄子·秋水》
捕影而视之。——《周髀算经》
武陵人捕鱼为业。——晋·陶渊明《桃花源记》
捕者既不至。——清·梁启超《谭嗣同传》
而吾以捕蛇独存。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
又如:捕鱼;捕快(旧时官府中专事捉拿强盗的差役);捕书(清代地方衙门掌管捕捉罪犯的书吏);捕生(捕捉野生动物)
追寻,搜寻〖seek〗
而抄捕南海馆之报忽至。——清·梁启超《谭嗣同传》
诏使孺卿逐捕。——《汉书·李广苏建传》
又如:捕援(索求推举)


【名】
旧时衙门担任缉捕的差役〖policeman〗。如:捕厅(称州、县官署的辅佐官,如县丞、典史、吏目等。多负责缉捕盗匪);捕头(巡捕的头目)

捕处
bǔchǔ
〖captureandpunish〗逮捕并惩处
捕处逃犯
捕房
bǔfáng
〖policestation〗见“巡捕房”
捕风弄月
bǔfēng-nòngyuè
〖chasethewindandplaythemoon〗形容事物虚无飘渺,没有根据
响马得财漏网,瘟太守面糊盆,不知苦辣,倒着落在我身上,要捕风弄月,教我哪里去追寻。——《隋唐演义》
捕风捉影
bǔfēng-zhuōyǐng
〖catchatshadows;runafterashadow;makeaccusationsonhearsay〗风和影都是无形的东西,形容言行的立论没有事实根据,凭空臆想
若悠悠地,似做不做,如捕风捉影,有甚长进!——宋·朱熹《学一》
捕获
bǔhuò
〖catch;capture;seize〗捉到;拿获
猎手们捕获了狐狸
警察捕获了凶手
早饭前捕获几条鳟鱼
即差缉捕使臣带领几个做公的,押张霸作眼,前去捕获。——明·冯梦龙编《醒世恒言》
捕快
bǔkuài
〖runner(bailiff)seizing(arresting)criminalsinafeudalyameninthedaysofold〗旧时官署里担任缉捕的差役
捕捞
bǔlāo
〖fish〗捕捉和打捞水生生物
捕捞对虾
捕猎
bǔliè
〖hunt〗追捕猎获
袋鼠被许多澳大利亚人捕猎作为肉食
捕拿
bǔná
〖arrest;capture;catch〗捉拿
捕杀
bǔshā
〖catchandkill〗捕捉杀害〖动物〗
不许捕杀珍禽益兽
他捕杀了一只十点梅花好公鹿
捕食
bǔshí
〖preyon〗∶一个动物对另一个动物追捕进而食之
猫捕食歌鸲
〖catchandfeedon〗∶捕捉相对较弱的动物以满足食欲
蜻蜓捕食蚊蝇
捕鼠
bǔshǔ
〖killtherats〗捕捉鼠类
捕役
bǔyì
〖runner(bailiff)seizing(arresting)criminalsinafeudalyameninthedaysofold〗旧指地方官府中捕捉犯人的差役
捕捉
bǔzhuō
〖catch〗∶缉捕;捉拿
捕捉逃犯
〖seize〗∶迅速或急切地获取信息,抓住战机
捕捉战机
捕捉镜头

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QIJB 手点(戈)交(十)月

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄅㄨˋ

– ㄅㄨˇ

拼音 พินอิน:

– (又音)bù

– bǔ

前缀: 手=[体]动作。

字身: 甫=[用]大也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]手大,掌握也,擒捉也。

体:

捕手: 棒球运动中的球员之一,专职接获投手的投球。

用:

缉捕: 继续擒捉。

拘捕: 拘留捉取。

捕捉: 捉拿。

因:

捕得: 同捕获,捉到。

捕杀: 擒捉而杀害。

捕获: 捉获。

捕鱼: 捉鱼。

果:

搜捕: 寻找捕捉。

追捕: 追赶擒捉。

逮捕: 同追捕,追赶擒捉。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : baas

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : boh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bu3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bu6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : poo7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ho

韩音 เสียงเกาหลี : po

越南音 เสียงเวียดนาม : booj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!