ลำดับขีดอักษร:捷【jié】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

捷 [jié] –> 捷克 [jiékè] สาธารณรัฐเช็ก(Czech), 捷运 [jiéyùn] การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน / รถไฟใต้ดิน

พัฒนาการตัวอักษร :jié
战胜:捷音。报捷。捷报。
战胜所获:献捷。
快,迅速:捷速。捷径(敏捷机巧)。快捷。敏捷。捷足先登。
笔画数:11;
部首:扌;
笔顺编号:12115112134
笔顺:横竖横横折横横竖横撇捺

jié
【名】
(形声。从手,疌(jié)声。本义:战利品)
同本义〖spoilsofwar;wartrophies〗
捷,猎也。军获得也。——《说文》
军得曰捷。——《谷梁传》
六月,齐侯来献戎捷。——《春秋·庄公三十一年》
胜利〖victory〗
一月三捷。——《诗·小雅·采薇》
又如:大捷;祝捷大会;首战告捷;捷书;捷书(报告战胜的文书)
成功〖success〗
捷,吾以女为夫人。——《左传·庄公八年》
事若不捷。——《国语·吴语》

jié
【形】
敏捷;迅速〖quickly〗
捷,疾也。——《小尔雅》
夫唯捷径以窘步。——《楚辞·离骚》。注:“疾也。”
则事业捷成。——《荀子·君子》
吴起之智可谓捷矣。——《吕氏春秋·贵卒》
趫捷之徒。——张衡《西京赋》
征夫捷捷。——《诗·大雅·烝民》
搏捷矢。——《庄子·徐无鬼》
得之捷乎?——《列子·汤问》
捷慑逐物。——《后汉书·赵壹传》
捷敏辩给。——《韩非子》
又如:捷给(言辞敏捷,应对不穷);捷才(才思敏捷的人);捷绸(捷快而稠密);捷巧(敏捷巧妙)

jié
【动】
旁出,斜出,抄行近道〖takeabee-line〗
待我,不如捷之速也。——《左传·成公二十六年》
不如捷而行也。——《国语·晋语》。注:“旁出为捷。”
赶上〖overtake;catchsb.up〗
岂驾鹅之能捷。——《汉书·扬雄传》
捷报
jiébào
〖newsofvictory;telegramreportingsuccess〗胜利的消息
喜传捷报
捷报频传
jiébào-pínchuán
〖newsofvictorykeepspouringin〗胜利的喜报频繁传送而来。比喻事业有成,进展顺利
捷径
jiéjìng
〖crosscut(X-cut);easyway;shortcut〗近便的小路;喻不循正轨,贪便图快的做法;喻速成的方法或手段
终南捷径
捷速
jiésù
〖quickly〗敏捷迅速
他渴望的水终于找到了,他捷速地走近水边
捷音
jiéyīn
〖newsofvictory〗胜利的消息;捷报
捷足先登
jiézú-xiāndēng
〖beat;it’stheearlybirdthatcatchestheworm;theraceistotheswiftest;theswift-footedarrivefirst〗脚步快捷者最先登上高峰。比喻行事捷速能先人一步获得所求
中原逐鹿,捷足先登

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QJLO 手交(十)緃(中)人

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝˊ

拼音 พินอิน:

– jié

前缀: 手=[体]动作,行为。

字身: 疌=[用]疾走。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]动作快而有利,便利,胜出。

体:

用:

轻捷: 轻巧快速。

大捷: 大利。

便捷: 便利快速。

敏捷: 聪敏快利。

快捷: 快而便。

捷捷: 行动快速状。

快捷方式: 快的路径。

捷足: 快足。

迅捷: 快速。

因:

果:

报捷: 同告捷,通报胜利。

奏捷: 禀告胜利。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zeb

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ziep

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ziq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : qiap

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zie5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cip

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zieb8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsiap8

日音 เสียงญี่ปุ่น : sehu

韩音 เสียงเกาหลี : ceb

越南音 เสียงเวียดนาม : tieepj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!