ลำดับขีดอักษร:掂【diān】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

掂 [diān] ช่างน้ำหนักด้วยมือ(weigh in one’s hand) –> 掂量 [diānliáng] ช่างน้ำหนักด้วยมือ/พิจารณา

พัฒนาการตัวอักษร :diān
用手托着东西估量轻重:掂掇。掂量(“量”读轻声)。掂算。
笔画数:11;
部首:扌;
笔顺编号:12141321251
笔顺:横竖横捺横撇竖横竖折横

diān
【动】
(形声。从手,店声。本义:以手称物)
同本义〖weighinthehand〗用手托着上下颤动来估量东西的重量。如:掂掂(掂量);掂人分两(依人的身分高低、地位尊卑而取不同的态度对待);掂掂播播(比喻拐弯抹角);掂一掂有多重
计较〖argue〗。如:掂详(端详,估量);掂札(安排停当,准备好)
折〖break〗。如:掂折(摔断;折断)
掂对
diānduì
〖consider;exchange〗∶

斟酌,商量
〖change;exchange;swop〗∶对换,掉换
掂掇
diānduo
〖(do)asoneseesfit〗∶斟酌、权衡
你掂掇着办吧
〖think;estimate〗∶估计
我掂掇着这么办能行
掂斤播两
diānjīn-bōliǎng
〖argueaboutlittledetails;engageinpettycalculations;becalculatinginsmallmatters〗计较轻重。亦用以比喻品评优劣或过分计较琐事
尽着你说短论长,一任待掂斤播两。——元·王实甫《西厢记》
亦作“掂斤抹两”
掂量
diānliáng
〖weighinthehand〗∶托在手里上下动动以试重量
〖thinkover〗∶再三考虑,斟酌
你掂量着办吧
掂算
diānsuàn
〖estimate,thinkover;calculate;assess〗掂掇,斟酌
你可要仔细掂算呀

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QIYR 手点(戈)卜口

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄢ

拼音 พินอิน:

– diān

前缀: 手=[体]动作。

字身: 店=[体]衡量利益之处。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]手衡量,估计物品的轻重。

体:

用:

掂掇: 以手称物,估取。

掂计: 以手称物,估计。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tiim

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tem

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tie

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : diam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : diän1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dim

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : diam1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tim3

日音 เสียงญี่ปุ่น : ten

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieemz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!