ลำดับขีดอักษร:掘【jué】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

掘 [jué] ขุด(dig) –> 挖掘 [wājué] ขุด(挖金 ขุดทอง) , 挖掘机 [wājuéjī] รถขุด(挖土机), 发掘 [fājué] ขุดค้น(วัตถุโบราณ), 发掘古墓 [fājué gǔmù] ขุดค้นสุสานโบราณ, 古墓 [gǔmù] สุสานโบราณ

พัฒนาการตัวอักษร :jué
刨,挖:掘土。掘井。掘进。发掘。挖掘。
古同“崛”,崛起。
古同“倔”,倔强。

笔画数:11;
部首:扌;
笔顺编号:12151352252
笔顺:横竖横折横撇折竖竖折竖

jué
【动】
(形声。从手,屈声。本义:挖)
同本义〖dig〗
掘,搰也。——《说文》
掘,穿也。——《广雅》
掘褚师定子之墓。——《左传·哀公二十六年》
阙(掘)地下冰而床焉。——《左传·僖公二十五年》
掘坎南顺。——《仪礼·既夕记》
土中有水,弗掘无泉。——《淮南子·说林》
断木为杵,掘地为臼。——《易·系辞》
掘野鼠去草实。——《汉书·李广苏建传》
掘地深逾寻丈。——〖英〗赫胥黎著、严复译《天演论》
又如:掘室(掘地而成的房间);掘阅(小虫化生,穿地而出。阅,通穴);掘藏(发掘埋藏之物。指得到意外之财);掘穴(打洞)
通“屈”。竭尽;穷尽〖exhaust〗
虚而不掘,动而愈出。——《老子》
通“崛”。突起;翘起〖raise〗
穷巷掘门。——《战国策·秦策》
洪臺掘其独出兮。——《汉书·扬雄传》
唯北狄野心,掘强沙塞之间。——丘迟《与陈伯之书》
掘强岁月之间。——《后汉书·卢芳传论》
又如:掘尾(翘尾巴);掘起(崛起;突起)

jué
【形】
通“拙”。愚笨;粗劣〖stupid〗
田农掘业,而秦阳以盖一州。——《史记·货殖列传》
又如:掘笔(秃笔);掘头船(简陋、头尾不显著的小船)
通“倔”。倔强〖stubborn〗。如:掘强(性刚强,不屈服的样子)
掘进
juéjìn
〖driving;tunnelling〗开凿矿山巷道
地道每天掘进十米
掘强
juéjiàng
〖stubborn;unbending;unyielding〗同“倔强”。顽固执拗,不驯服
掘强沙塞间。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
掘墓
juémù
〖untomb〗从坟墓中掘出
掘墓人
juémùrén
〖gravedigger〗
挖墓穴埋葬死者的人
比喻摧毁旧制度的人
老百姓是丑恶社会的掘墓人
掘取
juéqǔ
〖snout〗用或像用长鼻子或长喙状物挖掘
掘土机
juétǔjī
〖excavator;powershovel〗挖土用的一种机器,由起重装置和土斗构成

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QSUU 手侧(尸)仰(山)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩㄝˊ

拼音 พินอิน:

– jué

前缀: 手=[体]动作。

字身: 屈=[用]受力弯曲。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]手曲求直,以使藏者出也。

体:

用:

因:

掘土: 挖土。

掘墓: 挖墓。

果:

发掘: 发现出来。

采掘: 开采挖出。

挖掘: 挖出。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : glod

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gyat

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jioeq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kut

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fat

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gug8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kut8

日音 เสียงญี่ปุ่น : kutu

韩音 เสียงเกาหลี : gur

越南音 เสียงเวียดนาม : quaatj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!