ลำดับขีดอักษร:措【cuò】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

措 [cuò] จัดการ –> 措施 [cuòshī] มาตรการ/แนวทางปฎิบัติ

พัฒนาการตัวอักษร :cuò
安放,安排:措手。措辞。措置。措身。
筹划办理:措施。措办。筹措。举措失当。
弃置:刑措。
笔画数:11;
部首:扌;
笔顺编号:12112212511
笔顺:横竖横横竖竖横竖折横横

cuò
【动】
(形声。从手,昔声。本义:放置,安放)
同本义〖putinplace〗
措,置也。——《说文》。
则民无所措手足。——《论语·子路》
学之弗能,弗措也。——《礼记·中庸》。疏:“学不至于能,不措置休废也。”
几致刑措。——《汉书·文帝纪》。师古曰:“措,置也。民不犯法,无所刑也。”
又如:措置(安放;料理);措身(安身,置身);措手(着手处理);措手不迭(形容做事迅速敏捷)
处理,安排〖handle〗。如:措注(处置);措处(料理;安排)
筹划办理〖makeplans〗。如:筹措;措画(筹划);措处(筹办,置办)
施行;用〖carryout;use〗。如:措施(施行,设施)
废弃;搁置〖abandon;abolish;discard〗
驱天下之人入于罪,又缓而慢之以滋其懈怠,此刑之所以不措也。——柳宗元《断刑论下》
措辞,措词
cuòcí,cuòcí
〖word;turnaphrases;diction〗说话、行文时选用词句
措词强硬
他善于措词
措施
cuòshī
〖measure〗针对情况采取的处理办法
作为一种安全措施,戴上了钢盔
措大
cuòdà
〖wretchedfellow〗旧称贫寒的读书
措手
cuòshǒu
〖dealwith〗着手安排;应付
措手不及
措手不及
cuòshǒu-bùjí
〖becaughtunawares〗来不及处理
潮水般的顾客使他们措手不及
措意
cuòyì
〖payattentionto〗留意;用心
丈夫不以措意,遂渡而出。——《孔子家语·致思》
措置
cuòzhì
〖handle;arrange〗安排;料理
措置得当
措置有方
cuòzhì-yǒufāng
〖goodarrangement〗处理事务错落有致,井井有条
女子见他措置有方,只道投著好人,亦且此身无主,放心随他去。——《初刻拍案惊奇》
措置裕如
cuòzhì-yùrú
〖handlewithease/manageverywell〗处理事情轻松,毫不费力

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QTA 手并(廿)日

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄛˋ

拼音 พินอิน:

– cuò

前缀: 手=[体]动作,行为。

字身: 昔=[用]过去所作。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]依昔而行,处理也,委置也。

体:

措施: 处理的方式。

用:

无措: 没有处理。

措辞: 处理言辞。

措手: 委置手,有所行动之意。

措置: 处置。

因:

果:

筹措: 筹理。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shaags

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : choh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cu3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshoo3

日音 เสียงญี่ปุ่น : so

韩音 เสียงเกาหลี : jo

越南音 เสียงเวียดนาม : thoos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!