ลำดับขีดอักษร:揪【jiū】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

揪 [jiū] 揪辫子 (jiū biàn zǐ)จับเปียไว้แน่น,อุปมาว่า จับจุดอ่อน 揪痧 (jīu shā)วิธีการรักษาอย่างหนึ่งของอาการร้อนในหรือในลำคอเกิดอักเสบ 揪心 (jiū xīn )เศร้าใจ, ไม่สบายใจ, เป็นห่วง 揪 (jiū )จับไว้แน่น, คว้าไว้แน่น” “

พัฒนาการตัวอักษร :jiū
用手抓住或扭住:揪住。揪心。揪辫子。
笔画数:12;
部首:扌;
笔顺编号:121312344334
笔顺:横竖横撇横竖撇捺捺撇撇捺


jiū
【动】
(形声。从手,秋声。本义:收聚)
同本义〖collect〗
佺揪聚军中币万余匹,悉袍、带并与之。——《新唐书》
抓;扯住〖holdtight;seize〗
郑屠右手拿刀,左手便来要揪鲁达。——《水浒传》
又如:揪捽(抓住;扭住);揪扯(揪抓拉扯);揪撇(抛到一边);揪采(瞅睬。看顾;理睬;扭拉);揪痧(民间治疗某些疾病的一些方法。通常用手指揪颈部、咽喉部、额部,使局部皮肤充血)
抽打〖whip;thrash〗
拨县里捉得去办,办理拐逃,揪二百藤条,收仔长监。——清·韩邦庆《海上花列传》
揪辫子
jiūbiànzi
〖seizesb.’squeue〗抓辫子。比喻抓住对方的短处、缺点,作为把柄
揪出
jiūchū
〖uncover〗∶揭发出
〖ferretout〗∶捉拿出来
揪斗
jiūdòu
〖seizeandstruggle〗指把人抓住并进行批判斗争
揪揪
jiūjiu
〖creased〗[方言]∶〖物体〗绉缩,不舒展
衣服揪揪着,真难看
揪送
jiūsòng
〖seizeandsentto(court)〗把〖某人〗带到权威当局(如法院)去回答指控
揪心
jiūxīn
〖anxious〗∶焦虑
小杨到现在还没回来,真让人揪心
〖agonizing〗∶极言令人悲痛;极度痛苦的
伤口痛得揪心
揪心扒肝
jiūxīn-bāgān
〖breathlesswithfear〗极度焦虑,异常担忧,相当于“提心吊胆”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QHDF 手斜(竹)木火

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄡ

拼音 พินอิน:

– jiū

前缀: 手=[体]动作。

字身: 秋=[体]聚物之季。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]手聚物,用手抓住也。

体:

用:

揪住: 用手抓住。

揪心: 心头郁结。

因:

揪打: 抓住击打。

揪扭: 用手抓住并转按。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xsvw

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ciu

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshieu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jiu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ziou1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ciu1

日音 เสียงญี่ปุ่น : siu

越南音 เสียงเวียดนาม : thuz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!