ลำดับขีดอักษร:搅【jiǎo】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

搅 (攪) [jiǎo] กวน(stir) –> 打搅 [dǎjiǎo] รบกวน(disturb), 搅拌 [jiǎobàn] กวน/ผสมให้เข้ากัน, 搅拌机 [jiǎobànjī] เครื่องผสม/เครื่องปั่น, 搅拌车 [jiǎobànchē] รถผสม(ปูน), 水泥搅拌车 [shuǐní jiǎobànchē] รถผสมปูน/รถผสมคอนกรีต

พัฒนาการตัวอักษร :(攪)
jiǎo
扰乱:搅乱。搅哄。搅闹。搅扰。
拌:搅拌。搅匀。搅动。搅浑。
笔画数:12;
部首:扌;
笔顺编号:121443452535
笔顺:横竖横捺捺撇捺折竖折撇折


jiǎo
【动】
(形声。从手,觉声。本义:扰乱)
同本义〖disturb〗
搅,乱也。——《说文》
袛搅我心。——《诗·小雅·何人斯》
又如:搅攘(扰乱);搅恼(搅扰);搅家精(拨弄是非、寻衅闹事,搅得家庭不和的人);搅尸灵(方言。顽皮、捣乱,使不安宁)
混合;拌合;搅拌〖stir;mix〗。如:搅合(搅拌);搅海翻江(形容水势浩大。多比喻力量或声势极其壮大)
胡闹;嬉戏〖actwilfullyandmakeascene〗
这不是搅吗!——《儿女英雄传》
又如:搅七念三(胡闹);搅诨(戏谑)
搅拌
jiǎobàn
〖stir〗搅动,拌和
搅拌糊状物
搅拌机
jiǎobànjī
〖pugmill〗带叶片的轴在圆筒或槽中旋转,用以混合或揉和物质使成所需稠度的机器
搅棒
jiǎobàng
〖crutch〗∶供搅拌(如从前制造肥皂时)用的一端带十字架的棒
〖oar〗∶杆或棒或桨状物,用于搅拌物品(如泥状食品)
搅缠
jiǎochán
〖pester〗∶纠缠;搅和
别搅缠他不放
〖expense〗∶花费,乱开销
要些银子搅缠
搅动
jiǎodòng
〖stir〗
打破沉静
刚刚搅动神秘黑水域的小船
翻动或和弄液体
母牛常常水入池,搅动水底的泥土
〖unsettle〗∶扰乱
搅哄
jiǎohòng
〖createdisturbance〗喝倒彩,起哄
搅混
jiǎohun
〖mix;blend〗混乱;混杂
搅和
jiǎohuo
〖mix〗∶搅拌调和
搅和水泥
〖messup;embroil〗∶搅乱
事情让他搅和糟了
搅乱
jiǎoluàn
〖messup;confuse;unsettle〗扰乱
搅闹
jiǎonào
〖disturb〗搅扰;吵闹
别整天搅闹得别人不得安宁
搅扰
jiǎorǎo
〖disturb〗∶打扰,使人讨厌
〖causetrouble〗∶婉辞,指麻烦对方招待

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QHBU 手斜(竹)月仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄠˇ

– ㄍㄠˇ

拼音 พินอิน:

– jiǎo

– gǎo

前缀: 手=[体]动作。

字身: 觉=[用]晓也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]手有所觉,动也,扰乱也。

体:

用:

打搅: 谦词,叨扰对方之意。

搅局: 扰动局势,指破坏原局。

因:

搅拌: 扰动调合。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : giaor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!