ลำดับขีดอักษร:搞【gǎo】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

搞 [gǎo] ทำ(弄,做,办) –> เช่น 你的作业搞完没啊 การบ้านของเธอทำเสร็จแล้วยังอ่ะ, 搞定 [gǎodìng] จัดการให้เสร็จ/แก้ไขปัญหาให้เสร็จ, 你搞什么鬼? [nǐgǎoshénmeguǐ] อะไรของเธอหน่ะ

พัฒนาการตัวอักษร :gǎo
做,弄,干,办:搞好。搞通。搞鬼。搞小动作。
笔画数:13;
部首:扌;
笔顺编号:1214125125251
笔顺:横竖横捺横竖折横竖折竖折横

gǎo
【动】
((gǎo)形声。从手,高声。本义:做,干,办,弄)
同本义〖do;carryon;beengagedin〗
你们这里的事我搞不来,你们不是革命,是胡闹。——《潘虎》
又如:搞得不坏;搞价(商议价钱)
进行;开展〖carryon〗。如:搞运动
暗中使用〖goin〗。如:搞鬼;搞阴谋诡计
拟订〖drawup〗。如:搞个计划
生产〖produce〗。如:搞核武器
玩弄〖play〗。如:搞花样;搞政治
挣〖make〗。如:搞钱
设法得到〖get〗。如:你去给我们搞点吃的来
使…变成——后面接补语〖become〗。如:搞糟;搞清楚;搞混;搞通;搞臭
搞法
gǎofǎ
〖wayofdoingsth.〗〖口〗∶处理事务的方式方法
老兄,你这样搞法可不大妙啊
搞鬼
gǎoguǐ
〖playtricks;domischief〗捣鬼。暗中使用诡计
敌人暗中搞鬼,要注意
搞好
gǎohǎo
〖makeagoodjobof;dowell〗通过友好的献殷勤及礼物使顺从、使乐于助人;使软化
拉进了一些生意,因为他到处走动并搞好了关系
搞活
gǎohuó
〖enliven;revitalize;liberalize〗采取措施或行动使事物具有活力
经济一定要搞活
搞垮
gǎokuǎ
〖overthrow;destrory〗∶使失败或毁坏;严重伤害
由于领导不力,一个厂快被他搞垮了
〖getdown〗∶使身体上、精神上或情绪上感到疲惫
它虽没有搞垮我们,却使我们感到十分厌烦
搞两面派
gǎoliǎngmiànpài
〖double-dealing〗所搞的种种行动与公开的面目是不相容的或者是相抵触的;有时它表示吃里扒外的背叛行为
他这个人一向来搞两面派,你们可得注意啊!
搞乱
gǎoluàn
〖endupinamess〗∶使交织或混杂得难于分开
把纱线搞乱了
〖unsettle〗∶使糊涂
他的叙述搞乱了我们的思想
搞平衡
gǎopínghéng
〖stabilize〗使相反的力量均匀分布而产生平衡
他们在大国之间搞平衡
搞卫生
gǎowèishēng
〖sanitize〗打扫环境卫生;整理个人卫生
下班前搞卫生
搞小动作
gǎoxiǎodòngzuò
〖makepettymoves;getuptolittletricks〗不是用光明磊落的态度对人,而是暗地里进行一些对别人不利的活动
有些人就是靠议论别人、搞小动作为业
搞脏
gǎozāng
〖muck〗踏来踏去地弄脏或乱扔东西;弄脏;弄得凌乱、不整洁或狼藉不堪
把地板搞脏了
搞糟
gǎozāo
〖makeamessofsth.;botch;beinamess〗由于犯错误或蹩脚的判断而弄糟
把事情搞糟了

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QYRB 手卜口月

注音 จู้อิน:

– ㄍㄠˇ

拼音 พินอิน:

– gǎo

前缀: 手=[体]动作。

字身: 高=[用]升举。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]手高举,敲也;又作弄也。

体:

用:

胡搞: 同瞎搞、乱搞,胡乱作弄。

搞脏: 弄脏。

搞糟: 弄糟。

搞鬼: 做鬼。

搞砸: 弄砸。

搞熟: 弄熟。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kruux

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kraux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : gau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gao3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gao2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kau2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

越南音 เสียงเวียดนาม : caor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!