ลำดับขีดอักษร:搬【bān】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

搬 (般) [bān] ย้าย –> 搬家 [bānjiā] ย้ายบ้าน, 搬运 [bānyùn] ขนย้าย, 搬运费 [bānyùnfèi] ค่าขนย้ายสิ่งของ

พัฒนาการตัวอักษร :bān
移动,迁移:搬动。搬移。搬迁。搬运。生搬硬套。
挑拨离间:搬唆(调唆)。搬弄是非。
笔画数:13;
部首:扌;
笔顺编号:1213354143554
笔顺:横竖横撇撇折捺横捺撇折折捺

bān
【动】
(形声。从手,般声。本义:挪动)
同本义〖takeaway;move;remove〗
师见僧搬土次,乃以一块土放僧担上。——《五灯会元·文益禅师》
又如:搬起石头打自己的脚;把货物搬走;他早就搬走了;搬场(迁居)
套用,移用〖copy〗。如:生搬硬套
搬请;求助〖askfor〗。如:搬兵
挑拨〖sow〗。如:搬是非,造谣言;搬嘴(搬弄是非。把别人背后说的话传来传去,蓄意挑拨)
扮演〖play〗。如:搬唱(扮唱,演戏);搬戏(演戏)
搬兵
bānbīng
〖callinreinforcement〗搬请援兵,比喻求援或加强原有力量
搬兵救驾
搬唇递舌
bānchún-dìshé
〖telltales〗与“搬弄是非”同义。舌:指话语。搬动嘴唇,传递话语。即挑拨是非
不似你这个两白面,搬唇递舌的歹弟子孩儿。——元·杨文奎《翠红乡儿女两团圆》
亦作“搬唇弄舌”
搬唇弄舌,口是心非,到底有失,不可轻信。——《杀狗记·看书苦谏》
搬动
bāndòng
〖move〗
移动
搬不动
搬动桌子
变换住所或场所
今年我家搬动过三次
〖callout〗∶动用;出动
搬动谋臣高士
搬家
bānjiā
〖move〗举家迁移
下星期他们将搬家
搬口
bānkǒu
〖sowdiscord〗搬弄是非
搬口弄舌;搬弄口舌;挑拨是非
两个虞侯在老都管面前絮絮聒聒地搬口。——《水浒传》
搬弄
bānnòng
〖fiddlewith〗∶用手或指反复拨动或玩弄
别搬弄枪栓
〖showoff〗∶卖弄;炫耀
搬弄知识
〖sow〗∶挑拨
搬弄是非
搬弄是非
bānnòng-shìfēi
〖beatelltale;telltales;makemischief;sowdiscord〗在背后乱议论或传别人的话,进行挑拨,引起纠纷
恼的是那狐朋狗友,搬弄是非。——《红楼梦》
搬铺
bānpù
〖arrangeforadyingperson〗[方言]∶安顿移卧将死的人
搬迁
bānqiān
〖move〗〖住户、工厂、商店、机关等〗从一个地方搬到另一个地方
搬迁户
搬石头砸自己的脚
bānshítouzázìjǐdejiǎo
〖behoistwithone’sownpetard〗比喻以损人的目的开始,以害己的结果告终
搬唆
bānsuō
〖stiruporincitetroubleamongpeople〗搬弄是非;调唆怂恿(多见于早期白话)
搬移
bānyí
〖move〗同“搬迁”
奴家是东京人氏,因同父母来渭州投奔亲眷,不想搬移南京去了。——《水浒传》
搬用
bānyòng
〖imitateorapplymechanically〗搬过来就用;机械套用
盲目搬用
搬运
bānyùn
〖carry〗∶承受负载并运送到另一个地方
油、水及食物在荒凉的村庄均可得到,但其他物品则需搬运去
〖transport〗∶通过一段较长距离将(如货物)从一地运送到另一地
搬运货物
搬指
bānzhǐ
〖thimble〗扳指儿。用翠、玉做成的戴于右手大拇指上的装饰品

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QHYE 手斜(竹)卜水

注音 จู้อิน:

– ㄅㄢ

拼音 พินอิน:

– bān

前缀: 手=[体]动作。

字身: 般=[用]移也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]用手的动作移动位置。

体:

用:

因:

搬开: 移动使空出。

搬走: 移走。

搬移: 移动。

搬动: 移动。

搬徙: 移动迁徙。

搬家: 移离住处。

搬弄: 移动玩弄。

搬下: 移动到下。

搬运: 移动运走。

搬上: 移动到上。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : paan

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : puan

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ban

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : buan1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : puaⁿ1

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : ban

越南音 เสียงเวียดนาม : banf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!