ลำดับขีดอักษร:摆【bǎi】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

摆 (擺) [bǎi] จัดวาง, กวัดแกว่ง –> 钟摆 [zhōngbǎi] ลูกตุ้มนาฬิกา, 摆动 [bǎidòng] แกว่งไกว เช่น 迎风摆动 แกว่งไกวตามสายลม ,摆架子 [bǎijiàzǐ] ขี้แอ๊ก, 摆放 [bǎifàng] วางไว้, 摆布 [bǎibu] จัดวาง, 衣摆 [yībǎi] ชายเสื้อ 摆脱 [bǎituō] หลุดพ้น, 逃脱 [táotuō] หนีพ้น, 脱口秀 [tuōkǒuxiù] ทอล์คโชว์(Talk show)

พัฒนาการตัวอักษร :(擺)
bǎi
陈列,安放:摆设。摆放。摆平。
故意显示:摆阔。摆谱儿。
处置,随意操纵:摆布。摆弄。
推开,脱离:摆脱。摆落。
来回摇动:摆动。摆渡。
晃摇
笔画数:13;
部首:扌;
笔顺编号:1212522112154
笔顺:横竖横竖折竖竖横横竖横折捺


bǎi
【动】
(形声。从手,罢声。本义:撇开;摆脱)
同本义〖castaside;bypass;breakawayfrom;pushaside〗
何当摆俗累,浩荡乘沧溟?——杜甫《桥陵》
又如:摆落(摆脱)
排列;放置〖arrange;place;setinorder〗
说话时,已摆了茶果子来。——《红楼梦》
又如:摆正(摆放端正);摆八卦阵;摆酒席
挥手,左右摇动手〖shake〗
…把手一摆,意思是请兄弟在阶沿上坐下。——鲁迅《故事新编》
又如:摆手(挥手)
来回或上下地摇动〖sway;swing〗
旋见鸡伸颈摆扑。——《聊斋志异·促织》
天坼地裂,宫殿摆簸。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:摆尾巴;摆簸(摇晃颠簸);摇摆(向相反的方向来回地移动或变动)
[方言]∶说,陈述〖say〗。如:理不公,大家摆;摆说,摆列(陈述);摆话(说话)
炫耀;显示〖showoff〗。如:摆阔(讲排场,显阔气);摆款(摆架子);摆威风;摆老资格
摆布〖handle〗。如:摆治(摆布整治)
摆渡,渡河〖ferry〗。如:摆脚(方言:摆渡)
对付;处置〖dealwith〗。如:摆划(处理;解决);摆拨(操持;处理)


bǎi
【名】
悬挂于定点能在重力影响下往复摆动的物体〖pendulum〗。如:单摆;复摆
[方言]∶“摆子”的简称。医学上称“疟疾”〖malaria〗

bǎi
【名】
(〖襬〗(bǎi)形声,从衣)。衣裙的下幅,下摆〖thelowerhemofagown,jacketorskirt〗。如:摆纹(下摆的纹缕)
摆八卦阵
bǎibāguàzhèn
〖arrangetroopsaccordingtotheEight-Diagramtactics——bedeliberatelymystifying〗比喻布置疑阵,故弄玄虚
别给我摆八卦阵了!
摆布
bǎibu
〖arrange〗∶安排;布置
房间摆布得很雅致
〖manage;manipulatehavesb.atone’sbeck;ordersb.about〗∶操纵〖某人〗
听人摆布
〖play〗∶捉弄;处置。为某一特定目的或把对方当作某类人来对待、使用
国王把他当傻瓜来摆布
〖shakeoff〗∶摆脱
摆布不开
摆荡
bǎidàng
〖swing〗摇摆晃荡;摇晃
身体随着秋千起伏摆荡
钟摆有节奏地摆荡
摆动
bǎidòng
〖sway;swing;wave;wag〗从一个基点或枢轴点摇摆
柳条儿迎风摆动
摆渡
bǎidù
〖ferry〗搭来回渡的船渡过河流或其他水域
摆渡过河
摆格
bǎigé
〖putonairs〗[方言]∶摆出骄傲的架势
摆架子
bǎijiàzi
〖putonairs〗指自高自大,装腔作势
他平易近人,从不摆架子。——孙健忠《甜甜的刺莓》
摆款儿
bǎikuǎnr
〖putonair〗骄傲自大,瞧不起人
我不吃你这套,你别跟我摆款儿
摆阔
bǎikuò
〖putontheritz〗讲排场,显阔气
摆擂台
bǎilèitái
〖giveanopenchallenge〗擂台:古代为比武而搭的台子。比喻挑战或应战
摆龙门阵
bǎilóngménzhèn
〖chat;gossip〗[方言]∶闲谈,聊天
〖tellyarn〗[方言]∶讲故事
摆门面
bǎiménmian
〖keepupappearances〗讲排场,追求气派或体面
摆迷魂阵
bǎimíhúnzhèn
〖layoutalabyrinthtobewitchsb.〗比喻采取一个迷惑人的行动
摆明
bǎimíng
〖state〗说得明明白白。暗示细节的确切性和表达的简洁性
摆弄
bǎinòng
〖havesb.onastring〗∶任人支配,摆布
把三个求婚者摆弄了几个月
〖movebackandforth〗∶来回移动
你别来回摆弄那几盆花了
〖sway〗∶摇动
风仍在摆弄那一片野草
〖repair〗∶修理
东边的信号灯灭了,我算计你摆弄不了它
〖showoff〗∶卖弄,炫耀
他在不住声口地叙说他的事业,摆弄着他在洋场中替外国人办事的阔绰
摆平
bǎipíng
〖treat…fairly〗∶摆放平衡,比喻处事不偏向
一碗水摆平
摆平相互位置
〖beatdown;punish〗[方言]∶击败;惩处
摆谱儿
bǎipǔr
〖trytoappearrichandelegant〗[方言]∶讲排场;摆架子
摆设
bǎishè
〖place〗安放;陈设
家里摆设得很整齐
摆设
bǎishe
〖luxury〗∶陈设品,讲究的家具陈设或有助于显阔气的东西
一个女人的尖锐目光…对这仿效着炫耀阔气的房间里的种种摆设无不加以指摘
〖ornaments〗∶指无实用价值的东西
摆手
bǎishǒu
〖shakeone’shandinadmonitionordisapproval〗∶摇手
他摆手让人们静下来
〖beckon〗∶招手
她在远处向我摆手
摆摊子
bǎitānzi
〖setupastall〗∶小贩在街上或市场中陈列货物出售
〖maintainalargestaffororganization〗∶比喻追求形式,欢喜铺张
他们没有做一点实际工作,只知道摆摊子
摆尾摇头
bǎiwěi-yáotóu
〖shaketheheadandwagthetail;waggletailtopleasethemaster〗摆动头尾,形容喜悦自得的情态
这鱼摆尾摇头在水内显,全不知深共浅。——元·无名氏《鲁篮记》
摆脱
bǎituō
〖breakaway;cast(shake,throw)off;getridof〗
冲破束缚和障碍而获得自由
摆脱家庭的束缚
采取不同的路线;离开
摆脱了旧的传统
〖breakwith〗∶终止关系、联系、协议或协定
摆脱传统
摆样子
bǎiyàngzi
〖dosomethingforshow〗故弄玄虚,徒有其表
你以为我不知道你?别摆样子了
摆站
bǎizhàn
〖prisonersweresenttopostsaspostsoldiersinancienttimes〗古代犯人被发往驿站当驿卒
沙僧喝令,问个摆站。——《西游记》
摆钟
bǎizhōng
〖pendulumclock〗有摆锤控制机件均匀运转的一种时钟
摆子
bǎizi
〖malaria〗[方言]∶疟疾
〖pendulum〗∶摆2
的俗称

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QWLP 手方(田)緃(中)心

注音 จู้อิน:

– ㄅㄞˇ

拼音 พินอิน:

– bǎi

前缀: 手=[体]动作。

字身: 罢=[用]完成。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]动作罢,动作完成,排开也;置也。

体:

钟摆: 时钟内向左右方向排开而动的摆垂。

摆设: 放置陈设。

用:

乱摆: 胡乱放置。

摆样: 形容人爱装模作样。

摆阔: 形容人爱装阔。

因:

摆脱: 排开而脱离。

摆渡: 拨水而横渡河。

摆动: 动至一边,又动向另一边,在两端间移动。

摆平: 置平;又困难已处理妥当。

摆弄: 置弄。

摆下: 置下。

摆布: 安排置弄。

摆手: 排开手;又摇手。

摆置: 置。

摆设: 置弄陈设。

果:

停摆: 揨止排开。

摇摆: 摇动排开在两边之间。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : baix

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!