ลำดับขีดอักษร:撤【chè】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

撤 [chè] 裁撤 (cái chè)ยกเลิก 撤除 (chèchú)ขจัดออกไป 撤防 (chè fáng)ถอนกำลังการป้องกัน 撤销 (chèxiāo)ปลดออกจากตำแหน่ง (chèxiāo)ยกเลิก (chèxiāo)เพิกถอน 撤退 (chè tuì)ถอนทัพออกจากเขตยึดครอง (chètuì)ถอยทัพ 撤走 (chèzǒu)ถอนกำลัง (chèzǒu)ถอนไป 撤诉 (chè sù)เพิกถอนคำฟ้อง (chèsù)ถอนฟ้อง 撤职 (chè zhí)ปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่ (chèzhí)ปลดออกจากตำแหน่ง 撤离 (chè lí)ถอน(ทัพ) ออกไป (chèlí)ถอนให้พ้นเขตอันตราย 撤消 (chè xiāo)เพิกถอน เลิกล้ม (chèxiāo)ยกเลิก 撤换 (chè huàn)โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง (chèhuàn)สับเปลี่ยนโยกย้าย” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น