ลำดับขีดอักษร:敝【bì】

หมวดอักษร: 攵

ความหมายปัจจุบัน :

敝 [bì] ขาดรุ่งริ่ง,ตนเอง –> 疲敝 [píbì] กำลังจะหมดไป, 敝人 [bìrén] เรียกตนเองอย่างถ่อมตัว

พัฒนาการตัวอักษร :
破旧,坏:敝旧。敝俗。敝衣。敝屣。敝帚自珍。
谦辞,用于与自己有关的事物:敝人(我)。敝姓。敝处。敝校。敝国。
笔画数:11;
部首:攵;
笔顺编号:43252343134
笔顺:捺撇竖折竖撇捺撇横撇捺


【形】
同本义〖worn-out;oldandshabby〗
敝,一曰败衣。——《说文》
苟有衣必见其敝。——《礼记·缁衣》。郑训败衣。
邻有敝舆而欲窃之。——《孙子·谋攻》
侯生摄敝衣冠。——《史记·魏公子列传》
余则缊袍敝衣处其间。——明·宋濂《送东阳马生序》
又如:敝鼓丧豚(击破鼓,宰杀猪以求神治病。指徒费而无益);敝帷不弃(不轻易丢弃破旧的帷幕);敝衣(破旧衣服)
疲惫,困乏,衰败〖tired〗
还师以敝楚。——《左传·襄公九年》。注:“疲也。”
土敝则草木不长。——《史记·乐书》
曹操之众远来疲敝。——《资治通鉴》
吏民凋敝。——《汉书·张敞传》
又如:敝卒(疲惫的士卒);敝敝(疲困的样子)
败坏;衰败〖decayed;corrupt〗。如:经久不敝;敝肠(坏心肠,恶性情);敝人(德行浅薄的人)
对自己或自己一方的谦称〖my〗。如:敝处(本处。敝,破旧;谦称);敝房(谦词。敝室。对人说自己妻子);敝国(自己的国家)


【动】
失败〖defeat〗
敝于韩。——《左传·僖公二年》。注:“败也。”
弃〖castaway〗
冠而敝之。——《礼记·郊特牲礼》。释文:“弃也。”
损害〖harm;hurt〗
因人之力而敝之,不仁。——《左传·僖公三十年》
盖供过求,时价劣经价,则供者必受敝,受敝则迁。——清·梁启超《生计学学说沿革小史》
敝俗
bìsú
〖badsocialcustom〗不良风俗;陋俗
敝屣
bìxǐ
〖worthlessthingasapairofragged(shabby,worn-out)shoes〗破旧的鞋,比喻没有价值的东西
敝邑
bìyì
〖mycountry〗对本国的谦称
寡君闻吾子将步师出于敝邑。——《左传·僖公三十二年》
敝帚自珍
bìzhǒu-zìzhēn
〖everyonevaluesthingsofhisown;valuethebroomsticksimplybecauseitisone’sown〗将破旧的扫帚视作宝物来珍惜,比喻自己的东西虽然并不好或不贵重,但自己爱惜。也作“敝帚千金”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– FBOK 火月人叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧˋ

拼音 พินอิน:

– bì

前缀: 攴=[用]小击。

字身: 㡀=[用]破衣。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]衣破,损坏,引申为自谦词。

体:

敝姓: 谦称自己的姓。

用:

敝屣: 破鞋。

敝衣: 破衣。

凋敝: 破损败坏。

因:

果:

组合字: 潎厂襒撇蔽徶獙

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : beds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : bjed

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bi

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bi4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bi6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pe7

日音 เสียงญี่ปุ่น : hei

韩音 เสียงเกาหลี : pyei

越南音 เสียงเวียดนาม : teej

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!