ลำดับขีดอักษร:敞【chǎng】

หมวดอักษร: 攵

ความหมายปัจจุบัน :

敞 [chǎng] –> 宽敞 [kuānchang] กว้างขวาง เช่น 我家的客厅真宽敞。ห้องรับแขกบ้านฉันกว้างขวางจริงๆ

พัฒนาการตัวอักษร :chǎng
(房屋、庭院等)没有遮蔽:敞亮。宽敞。
张开,打开:敞着大门。敞篷马车。敞开供应。
古同“畅”,畅快。
笔画数:12;
部首:攵;
笔顺编号:243252513134
笔顺:竖捺撇竖折竖折横撇横撇捺

chǎng
【动】
将高起的土地筑成平台,用以远望
同本义〖buildterrace〗
敞,平治高土,可以远望也。——《说文》
张开,敞开〖openwide〗。如:敞衣露胸;敞着门
显露;露出〖reveal〗
奇踪隐五百,一朝敞神界。——陶潜《桃花源诗》

chǎng
【形】
(形声。从攴(pū),尚声。本义:宽敞)
宽敞〖wide;broad〗
其母死,贫无以葬,然乃行营高敞地。——《史记·淮阴侯列传》
中轩敞者为舱。——清·张潮《核舟记》
又如:敞平(宽阔平坦);敞阔(宽阔清静)
随便〖freely〗。如:敞口(说话随便或指没有限制,尽量);敞快(直爽,爽快)
敞车
chǎngchē
〖openfreightcar;flatcar〗没有车篷或车顶的车
敞开
chǎngkāi
〖openwide〗∶从关闭的位置上打开
敞开门
〖unstricted;unlimited〗∶开大(如大门)
地狱将敞开它最大的门
敞快
chǎngkuài
〖frankandstraightforward〗爽利;痛快
行不行你敞快点儿说
敞亮
chǎngliàng
〖belightandspacious〗∶宽敞明亮
〖clearinone’sthinking〗∶比喻不含糊或不会误解;或思想认识提高,心里显得开阔
学习了这篇社论,心里更敞亮了

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : thjayx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjangx

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : chon

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chang3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ciang2

日音 เสียงญี่ปุ่น : syau

韩音 เสียงเกาหลี : caq

越南音 เสียงเวียดนาม : xuwowngr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!