ลำดับขีดอักษร:斤【jīn】

หมวดอักษร: 斤

ความหมายปัจจุบัน :

斤 (觔) [jīn] หน่วยชั่งน้ำหนัก –> 公斤 [gōngjīn] กิโลกรัม(kilogram), 公里 [gōnglǐ] กิโลเมตร(kilometer)

พัฒนาการตัวอักษร :jīn
中国市制重量单位:二斤。斤斤(过分计较琐细的或无关紧要的事物,如“斤斤计较”)。
古代砍伐树木的工具:斧斤。
笔画数:4;
部首:斤;
笔顺编号:3312
笔顺:撇撇横竖

jīn
【名】
(象形。甲骨文字形,上面是横刃,下为曲柄,象斧斤形。本义:斧子一类的工具)
同本义〖axe〗。一般用以砍木,与斧相似,比斧小而刃横
今,斫木斧也。——《说文》。段注:“凡斫物者皆曰斧,斫木之斧,则谓之斤。”
于是乎丌釿锯制焉。以釿为之。——《庄子·在宥》
皆执利兵,无者执斤。——《左传·哀公二十五年》
不夭斤斧。——《庄子·逍遥游》
以斧斤考击而求之。——宋·苏轼《石钟山记》
又如:斤斧(斧头);斤墨(斧头与墨斗);斤凿(斧头与凿子)
古代一种似锄但比锄小的农具〖smallhoe〗
恶金以铸锄、夷、斤…——《国语》

jīn
【动】
砍削,砍杀〖cut〗
不斤不斧。——皮日休《河桥赋》
横斤山木。——《南史·宋测传》
又如:斤削(砍削);斤迹(斧头削砍的痕迹);斤械(用斧砍削)。又指对文字的删削修饰。如:斤正(斤斧,斤削。请人修改诗文的敬辞)
过分计较〖betoocalculating〗。如:斤斤较量(在琐碎的小事上过分计较)

jīn
【量】
也作“觔”。中国和东南亚各国所用的各种重量单位中,均在600克左右;亦指中国在1929年规定的标准单位,等于1.1023磅或500克〖catty〗
十六两为一斤。——《汉书·律历志》
四十斤金椎。——《史记·魏公子列传》
千余斤。——唐·白居易《卖炭翁》
四五十斤。——明·魏禧《大铁椎传》
市肉二斤。——清·张廷玉《明史》
又如:斤两(计算重量的单位);斤重(重量)
斤斗
jīndǒu
〖fall〗[方言]∶跟头
翻斤斗
斤斤
jīnjīn
〖clear〗∶明察的样子
斤斤其明。——《诗·周颂·执竞》
平津侯斤斤。——《汉书·叙传》。注:“明察也。”
〖haggleovereveryounce〗∶指过分用心于琐碎或无关紧要的事物
斤斤计较
斤斤计较
jīnjīn-jìjiào
〖haggleovereveryounce〗指过分计较无关紧要的事物或琐细事物
斤两
jīnliǎng
〖weight〗分量

jin
——如“千斤”(qiānjin):起重的工具
另见jīn

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HML 斜(竹)横(一)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄣ

拼音 พินอิน:

– jīn

前缀:

字身:

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [用]象斧之形,去除,明察。|[体]权轻重之器。量词。

体:

斧斤: 砍树用的刀。

斤两: 皆为重量名,指物品的轻重。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kion

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jin1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : geng1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kern1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kin

韩音 เสียงเกาหลี : gln

越南音 เสียงเวียดนาม : caanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!