ลำดับขีดอักษร:斥【chì】

หมวดอักษร: 斤

ความหมายปัจจุบัน :

斥 [chì] ประมาฌ, ขับออกไป –> 斥责 [chìzé] ประฌาม, 训斥 [xùnchì] ตำหนิ

พัฒนาการตัวอักษร :chì
责备:斥责。怒斥。驳斥。训斥。
指,指出:斥谬(指出错误)。
使退去,使离开:斥退。
开拓:开地斥境。
多,广:充斥。
侦察,伺望:斥候(旧时侦察敌情的士兵)。
盐碱地:斥卤。
古同“尺”,尺蠖。
笔画数:5;
部首:斤;
笔顺编号:33124
笔顺:撇撇横竖捺

chì
【动】
(形声。从广(yǎn),屰(nì)声。从“广”,表示与房屋有关。“屰”(不顺)也兼表字义,表示人从房屋里逆行而出。本义:驱逐)
同本义〖driveout〗
斥,却屋也。——《说文》。谓却退其屋不居。
无益于民者斥。——《汉书·五帝纪》
击吉斥之。——《汉书·江都易王非传》
斥小疏弱。——《史记·天官书》
程一日果以眦睚杀人,上大怒,立命斥出,付京兆。——王谠《唐语林》
又如:斥放(斥退放逐);斥遣(斥退,驱逐);斥远(摒拒疏远);斥去(排斥并使之离去)
责备。又称:斥詈,斥遣〖tongue-lash〗
目晋侯斥杀。——《谷梁传·僖公五年》
如:申斥(斥责);驳斥(反驳错误的言论或意见)
开拓,开〖openup〗
斥,开也。——《小尔雅》
塞斥之。——《史记·货殖列传》
除边开益斥。——《史记·司马相如传》
又如:斥地(斥土。开拓土地;开土地为冢圹);斥道(开辟道路)
黜免〖dismiss〗
是孔丘斥逐于鲁君,曾不用于世也。——《盐铁论·利议》
朝拜而不道,夕斥之矣。——柳宗元《封建论》
又如:斥罢(罢免其职务);斥免(斥罢。罢免)
指出〖pointout〗。如:斥谬(指出谬误);斥正(指正)
侦察〖reconnoitre〗
斥候而服事。——《书·禹贡传》
又如:斥兵(侦察兵);斥堠(侦察敌情的士兵)
废弃〖abandon〗。如:斥弃(抛弃);斥女(被抛弃之女)

chì
【形】
多;众多的〖many〗
寇盗充斥。——《左传·襄公三十一年》
又如:充斥
大的;广的;宽的〖big;broad〗
坟衍斥斥。——左思《魏都赋》
又如:斥斥(广大的样子);斥莫(广大空旷)

chì
【名】
盐碱地〖saline-alkalisoil〗。如:斥埴(碱质的粘土);斥泽(含盐分的沼泽地带)
斥革
chìgé
〖dismiss〗革除
斥革职衔
斥力
chìlì
〖repulsion〗〖物〗∶两物体间有一种要增加其间距离的力
磁吸力和磁斥力
斥骂
chìmà
〖reproach〗斥责
斥退
chìtuì
〖dismisssb.fromhispost〗∶免官革退
〖shoutatsb.togoaway〗∶屏退;挥之令退
斥退左右
斥责
chìzé
〖tongue-lash;rebuke〗责骂。严厉的、放肆的指责或辱骂
斥责他磨洋工
斥责他用侮辱人的调子讲话

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HMY 斜(竹)横(一)卜

注音 จู้อิน:

– ㄔˋ

拼音 พินอิน:

– chì

前缀:

字身:

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]原字从广逆(省辵),却屋也,引申逐也、远也、望也。

体:

斥候: 军队中担任伺望敌兵职务者。

用:

因:

斥责: 因过份而责备。

果:

排斥: 排去。

充斥: 充满。

组合字: 柝泝坼拆蚸跅诉

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : yhjaags

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjah

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsheq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ciit

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : che4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cik

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ceeg4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : thik4

日音 เสียงญี่ปุ่น : seki

韩音 เสียงเกาหลี : ceg

越南音 เสียงเวียดนาม : xichs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!