ลำดับขีดอักษร:斧【fǔ】

หมวดอักษร: 斤

ความหมายปัจจุบัน :

斧 [fǔ] ขวาน

พัฒนาการตัวอักษร :
砍东西用的工具,多用来砍木头。古代亦用来作兵器:斧子。斧头。斧钺。斧柯(a.斧子的柄;b.喻政权、权柄)。
用斧砍:斧正(敬辞,请人修正文句,亦作“斧政”)。斧凿(a.斧子或凿子;b.指文艺作品等矫揉造作)。斧藻(雕饰、修饰)。
笔画数:8;
部首:斤;
笔顺编号:34343312
笔顺:撇捺撇捺撇撇横竖


【名】
(形声。从斤(斧头),父声。本义:斧子,伐木工具)
同本义〖ax,axe;hatchet〗
斧,斫也。——《说文》
丧其资斧。——《易·巽卦》。注:“斧,所以断者也。”
既破我斧。——《诗·豳风·破斧》
寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之。——宋·苏轼《石钟山记》
又如:斧柯(斧柄;斧头与斧柄;做媒);斧脑(斧之背);斧砧(古代刑具);斧绣(持斧绣衣。古执法使者的仪制)
白与黑相间的斧形图案〖axdiagram〗
斧谓之黼。——《尔雅·释器》
加斧于椁上。——《礼记·檀弓上》
天子负斧依。——《礼记·明堂位》。注:“斧依,为斧文屏风于户牖之间。”
负斧扆。——《文选·张衡·东京赋》
又如:斧藻


【动】
用斧子劈、砍或破开〖ax;axe〗
公怒,斧其门。——《聊斋志异》
又如:斧木
删改;修饰〖deleteandchange〗。如:斧琢(以斧削琢。请人修改诗文的谦辞。亦喻指诗文过分修饰雕琢)
斧斤
fǔjīn
〖axe〗各种斧子
而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。——宋·苏轼《石钟山记》
斧头
fǔtóu
〖axe〗一种砍削工具,用一相当厚的开刃的头装在柄上而成,刃口与柄平行,以便砍削,专用于伐木、劈木柴和砍木料
斧凿
fǔzáo
〖axandchisel〗∶斧子和凿子
〖artificial〗∶指文艺作品等矫揉造作
斧凿痕
斧凿
fǔzáo
〖pitchingchisel,pitchingtool〗在石面凿棱用的凿子
斧正
fǔzhèng
〖(please)makecorrectionsandimprovements〗敬辞,请人修改文章,也作“斧政”
万析斧正,方可就梓。——陈衎《与邓彰甫书》
斧质
fǔzhì
〖executioner’sblockandcleaver〗即“斧锧”,古代一种腰斩刑具。将人放在质(砧板)上,用斧砍断

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CKHML 金叉(大)斜(竹)横(一)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˇ

拼音 พินอิน:

– fǔ

前缀: 父=[体]象手持扙。

字身: 斤=[体]砍树用的工具。

字源: 象形,会意,形声-甲骨文

字意: [体]手持砍树工具,工作。|去除。

体:

资斧: 资助工作或旅行的费用。

斧头: 砍柴的工具。

用:

斧藻: 修饰文藻。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pyox

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bou2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : poo2

日音 เสียงญี่ปุ่น : hu

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : phur

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!