ลำดับขีดอักษร:旦【dàn】

หมวดอักษร: 日

ความหมายปัจจุบัน :

旦 [dàn] รุ่งอรุณ –> 元旦 [yuándàn] วันขึ้นปีใหม่

พัฒนาการตัวอักษร :dàn
早晨:旦暮。通宵达旦。枕戈待旦。
表示某一天,亦指农历的初一日:旦望(农历的初一和十五日)。元旦。旦日(a.明天:b.白天)。
传统戏剧里扮演女子的角色:老旦。花旦。
纤度单位,九千米长的纤维重量为多少克,它的纤度就是多少旦。

笔画数:5;
部首:日;
笔顺编号:25111
笔顺:竖折横横横

dàn
【名】
(指事。甲骨文字形,象太阳从地面刚刚升起的样子。本义:天亮,破晓,夜刚尽日初出时)
同本义〖dawn;daybreak〗
女曰:“鸡鸣”,士曰:“昧旦”。——《诗·郑风·女曰鸡鸣》
夜穿墉以视之,达旦忘反。——《世说新语·贤媛》
夫犬马,人所知也,旦暮罄于前,不可类之,故难。——《韩非子·外储说左上》
旦而战,见星未已。——《左传·成公十六年》
号呼达旦。——清·方苞《狱中杂记》
旦辞爷娘去,暮宿黄河边。——《乐府诗集·木兰诗》
又如:旦日(天亮时);旦明(天亮时)
早晨〖morning〗
旦夕得甘毳以养亲。——《史记·刺客列传》
又如:旦夕之危(比喻非常迫促的危险);旦气(清晨的空气);旦晚(早晚)
天,日;某日〖day〗
人有卖骏马者,比三旦立市,人莫之知。——《战国策·燕策》
又如:一旦(一天之间);元旦(新年的第一天);旦昏(白天与夜晚);旦昼(第二天的白天);旦朝(次日清早)
特指农历初一日〖thefirstdayofthelunarmonth〗。如:旦望(朔望。即农历每月的初一和十五);旦会(农历初一之朝会)
旦角,传统戏剧中的女演员或女性角色类型。女主角称正旦,又有副旦、贴旦、外旦、小旦、大旦、老旦、花旦、色旦、搽旦等〖actressorfemalecharactertypeinopera〗
旦旦
dàndàn
〖daily;daybyday〗天天
岂若吾乡邻之旦旦有是哉。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
〖honest〗∶诚恳
信誓旦旦。——《诗·卫风·氓》
旦旦信誓
dàndàn-xìnshì
〖vowsolemnly〗信誓:表示诚挚可信的誓言。旦旦:诚实的样子。誓言说得极为诚恳可信
旦暮
dànmù
〖morningandevening—inashorttime〗同旦夕。早晨和傍晚,比喻短暂的时间
吾攻赵,旦暮且下。——《史记·魏公子列传》
旦日
dànrì
〖tomorrow〗∶第二天
旦日不可不蚤自来谢项王。——《史记·项羽本纪》
〖day〗∶白天
旦角儿
dànjuér
〖thefemalecharactertypeinChineseoperas;roleoffemaleactress〗旦角,有时特指青衣、花旦
旦夕,旦昔
dànxī,dànxī
〖inashortwhile;inaday’stime〗早晨和晚上,比喻很短的时间
危在旦夕
旦夕奉问起居。——《汉书·李广苏建传》
蒲苇一时纫,便作旦夕间。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– AM 日横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄢˋ

拼音 พินอิน:

– dàn

前缀: 日=[体]太阳。

字身: 一=[体]元始,数目之基本,象征地。

字源: 象形-甲骨文

字意: [体]日在地上,已出之时。明也。

体:

元旦: 每年的第一个日子。

旦夕: 对比词,白天与夜晚。

用:

因:

果:

组合字: 胆炟坦笪疸袒但担呾妲柦怛亘查觛靼

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : taans

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tanh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : daan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dang3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tan3

日音 เสียงญี่ปุ่น : tan

韩音 เสียงเกาหลี : dan

越南音 เสียงเวียดนาม : ddans

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!