ลำดับขีดอักษร:旱【hàn】

หมวดอักษร: 日

ความหมายปัจจุบัน :

旱 [hàn] แห้งแล้ง –> 干旱 [gānhàn] แห้งแล้ง(arid), 旱灾 [hànzāi] ภัยแล้ง

พัฒนาการตัวอักษร :hàn
长时间不下雨,缺雨,缺水,与“涝”相对:旱季。旱灾。干旱。防旱。
非水田的、无水的、陆地上的,与水无关的:旱井。旱田。旱獭。

笔画数:7;
部首:日;
笔顺编号:2511112
笔顺:竖折横横横横竖

hàn
【形】
(形声。从日,干声。本义:久不下雨)
同本义〖dry;drought〗
旱,不雨也。——《说文》
旱既大甚,蕴隆虫虫。——《诗·大雅·云汉》
不得雨曰旱。——《谷梁传·僖公十一年》
二谷不收谓之旱。——《墨子·七患》
三千里之旱。——汉·贾谊《论积贮疏》
兵旱相乘。
又如:旱涝(干旱与水涝);旱云(干旱不雨的云);旱亢(大旱);旱苗得雨(久旱的禾苗喜逢甘霖滋润)
非水田的〖otherthanpaddyfield〗。如:旱莲(生于陆地的草药名);旱芹(芹菜的别称);旱谷
迅猛。通“悍”〖boldandpowerful〗
水激则旱兮,矢激则远。——汉·贾谊《鹏鸟赋》

hàn
【名】
陆地〖dryland;land〗。如:旱军(陆师);旱队(陆师)
山名。旱山〖Hanmountain〗。在今陕西省南郑县西南
旱魃
hànbá
〖legandarydemoncausingdrought〗传说中引起旱灾的怪物;比喻旱象
旱魃为虐,如惔如焚。——《诗·大雅·云汉》
旱冰
hànbīng
〖rollerskating〗体育运动项目之一,穿着带轮子的鞋在平坦的地板或水磨石地上滑行。比赛分速度滑冰、花亲戚溜冰和旱冰球三种
旱冰场
旱冰鞋
旱冰场
hànbīngchǎng
〖dryskatingarena〗不是用水冷凝而成的溜冰场,一般常用磨光水泥制成的
一个小小的旱冰场,紧紧地牵挂着全矿广大青年工人的心
兄妹俩配合默契,从旱冰场回到家里还时时切磋技艺
旱船
hànchuán
〖landboat,amodelboatusedasastagepropinsomefolkdances〗∶民间艺术‘跑旱船’所用的船形道具
〖landboat〗∶园林中形状略像木船的临水的房屋
旱稻
hàndào
〖uplandrice;dryrice〗种在旱地中、抗旱能力强于水稻的稻种,根系发达,叶宽,米质软而缺乏光泽
旱地
hàndì
〖land〗∶陆地
旱地上分三队军马接应。——《水浒传》
亦指内陆地区
〖nonirrigatedfarmland〗∶旱田,浇不上水的耕地
旱季
hànjì
〖dryseason〗在一定的气候型中,该区一年中重复发生一个月或几个月雨量最少的时期
旱涝保收
hànlào-bǎoshōu
〖ensurestableyieldsdespitedroughtorexcessiverain〗指土地灌溉及排水情况良好,不论天旱或多雨,都能得到好收成。泛指获利有保证的事情
旱路
hànlù
〖overlandroute〗陆路
旱年
hànnián
〖yearofdrought〗雨量稀少的年景
旱情
hànqíng
〖damagetocropsbydrought;ravagesofadrought〗〖某个地区〗干旱的情况
旱伞
hànsǎn
〖parasol〗[方言]∶遮阳轻伞
旱田
hàntián
〖dryfarmland(land)〗
土地表面不蓄水的田地,如种小麦、杂粮、棉花、花生等的田地
主要依靠雨水才能插秧的稻田。亦指浇不上水的耕地
旱鸭子
hànyāzi
〖onewhocan’tswim〗谐称不识水性者
旱烟
hànyān
〖tobacco(smokedinalong-stemmedChinesepipe)〗装在旱烟袋里吸的烟丝或烟叶
旱灾
hànzāi
〖drought;severedroughtfamine〗久旱无雨加之灌溉不足所致的农作物减产灾害
旱作
hànzuò
〖dryfarming〗不灌溉而进行的耕作

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– AMJ 日横(一)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄢˋ

拼音 พินอิน:

– hàn

前缀: 日=[体]太阳。

字身: 干=[体]干预。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: 旱日干预大地,无雨,象征缺水,强悍。

体:

旱烟: 无水之烟,指吸烟之管中无水,有别于水烟。

旱魃: 司旱灾之鬼神。

旱灾: 无水之灾。

旱田: 无水之田。

旱道: 无水之道路,指陆路。

用:

亢旱: 严重缺水。

旱潦: 对比词,缺水与多水之灾害。

因:

果:

组合字: 焊杆焊筸悍捍哻睅赶秆駻

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gaanx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghanx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ghoe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hon

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : uan6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : han6

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

韩音 เสียงเกาหลี : han

越南音 เสียงเวียดนาม : hanj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!