ลำดับขีดอักษร:昌【chāng】

หมวดอักษร: 日

ความหมายปัจจุบัน :

昌 [chāng] เจริญรุ่งเรือง –> 昌盛 [chāngshèng] ความเจริญรุ่งเรือง

พัฒนาการตัวอักษร :



chāng
兴盛:昌盛(sh坣g )。昌乐(l?)(兴盛康乐)。昌明(兴盛发达)。昌隆。
善,正当:昌言(美言,正当的话)。昌言无忌(直言无隐)。
古同“菖”,菖蒲。
古同“猖”,凶猛。
姓。
笔画数:8;
部首:日;
笔顺编号:25112511
笔顺:竖折横横竖折横横

chāng
【形】
(会意。从日,从曰。本义:善,正当)
同本义〖good〗
昌,美言也。——《说文》
禹拜昌言。——《书·大禹谟》
又如:昌言(正直的善言、好话);昌教(善美的教化)
兴旺发达,与“亡”相对〖flourishing〗
邦乃其昌。——《书·仲虺之诰》
顺之者昌,逆之者不死则亡。——《史记·太史公自序》
今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:昌瑞(昌盛祥瑞);昌乐(兴盛安乐)
光;光明〖light〗
一曰日光。诗曰:东方昌昌。——《说文》
又如:昌晖(光明);昌华(光华)
壮大;美好〖great;fine〗
猗嗟昌兮,颀而长兮。——《诗·齐风·猗嗟》
又如:昌大(盛大);昌化(大的恩泽);昌世(太平盛世)

chāng
【名】
生物〖livingthings;livingbeings〗
今夫百昌皆生于土而反于土。——《庄子·在宥》。释文:“百昌,犹百物也。”
通“菖”。〖sweetflag〗
又如:昌本(菖蒲根);昌羊(即菖蒲)
昌隆
chānglóng
〖prosperousandflourishing〗昌盛兴隆
社会昌隆
昌明
chāngmíng
〖well-developed;flourishing;thriving〗政治、文化方面兴旺发达
科技昌明,经济繁荣
昌盛
chāngshèng
〖thriving;flourishing;prosperous〗蓬勃发展;兴盛
建设一个繁荣昌盛的国家
昌旺
chāngwàng
〖prosperousandflourishing〗昌盛兴旺
看阁下印堂发亮,官运昌旺,如要进京赴考,保您金榜题名。——《连升三级》
昌言
chāngyán
〖properwords〗∶正当的言词,好话
禹拜昌言,曰:“俞。”班师振旅。——《书·大禹谟》
〖straighttalk〗∶正直的、无所忌惮的话

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– AA 日日

注音 จู้อิน:

– ㄔㄤ

拼音 พินอิน:

– chāng

前缀: 日=[体]太阳。

字身: 曰=[体]说也。

字源: 象形-甲骨文

字意: [用]说太阳之光,明亮,光大,美好。

体:

昌言: 人性以光大为美,是为美好之言。

用:

昌盛: 光大的程度高盛。

昌隆: 光大的程度兴隆。

因:

果:

组合字: 晶锠淐裮倡唱菖娼昍阊猖琩鲳

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : thjay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : coeng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ciang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshiong1

日音 เสียงญี่ปุ่น : syau

韩音 เสียงเกาหลี : caq

越南音 เสียงเวียดนาม : xuwowngz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!