ลำดับขีดอักษร:机【jī】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

机 (機) [jī] เครื่่อง, โอกาส –> 飞机 [fēijī] เครื่องบิน, 乘飞机 [chéngfēijī] โดยสารเครื่องบิน, 误机 [wùjī] พลาดเที่ยวบิน(to miss a plane), 直升飞机 [zhíshēngfēijī] เฮลิคอปเตอร์, 机会 [jīhuì] โอกาส, 机关 [jīguān] องค์กร, 自动取款机 [zìdòng qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 取款机 [qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 贩卖机 [fànmàijī] เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, 洗衣机 [xǐyījī] เครื่องซักผ้า, 手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ, DVD机 [DVD jī] เครื่องเล่น DVD, 电话机 [diànhuàjī] เครื่องโทรศัพท์, 电视机 [diànshìjī] โทรทัศน์, 烤面包机 [kǎomiàn bāojī] เครื่องปิ้งขนมปัง, 机场 [jīchǎng] สนามบิน(airport) , 登机牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง(boarding card/Boarding pass), 登机口 [dēngjīkǒu] ประตูขึ้นเครื่อง เช่น 请在5号登机口登机 。 กรุณาขึ้นเครื่องที่ประตู5, 机身 [jīshēn] ตัวเครื่อง(เช่น โทรศัพท์มือถือ, ยานพาหนะ)/ลำตัวของเครื่องบิน

พัฒนาการตัวอักษร :(機)

事物发生的枢纽:生机。危机。转(zhu僴 )机。契机。
对事情成败有重要关系的中心环节,有保密性质的事件:军机。机密。
合宜的时候:机会。机遇。时机。
由许多零作组成可以做功或有特殊作用的装置和设备:机器。机动。机关。
有生命的生物体器官的作用:机能。有机体。
灵活,能迅速适应事物变化的:机智。机敏。机巧。机变。
指“飞机”:客机。机场。机组。
笔画数:6;
部首:木;
笔顺编号:123435
笔顺:横竖撇捺撇折

jī
【名】
木名。桤木树〖longpenduncledalder〗
机,机木。从木,几声。——《说文》
单狐之山多机木。——《山海经·北山经》。注:“似榆,可烧,以粪稻田。”
春机杨柳。——左思《蜀都赋》
通“几”。几案,小桌子〖smalltable〗
奔其机。——《易·涣》。注:“承物者也。”
公子牟隐机大息,仰天而笑。——《庄子·秋水》
围巾几(机)筵。——《左传·昭公元年》
又如:机杖(几案与手杖);机案(泛指案桌);机筵(几案和坐席);机榻(几案与床榻)【名】
(形声。从木,幾(jī)声。本义:弓弩上的发射机关。按:“机”与“機”古代是两个字。“机”本木名,即桤(qī)木树。现在“机”是“機”的简化字)
同本义〖engine〗
主发谓之機。——《说文》
耳目,心之枢机也。——《国语·周语》。注:“枢机,发动也。”
施关发机。——《后汉书·张衡传》
一龙发机。
一龙机发。
机发吐丸。(机关发动吐出铜丸。)——南朝宋·范晔《后汉书·张衡传》
又如:机牙(机互。弩上发箭的含矢处和钩弦制动的机件);机括(机栝。弩上发矢的机件;可开关的机械装置;圈套,计谋;机密,关键);机郭(弩上机牙的外壳);机发(谓弩机发射)
指机械,器械〖machine〗
在璇机玉衡。——《虞书》。马注:“机,浑天仪可旋转,故曰机。”
公输班为楚设机。——《战国策·宋策》
又如:工作母机;电动机;起重机;柴油机;机石(古代用机械引发的石头)
捕鸟兽的机关〖trap〗
机,捕兽机槛也。——《后汉书·赵壹传》注
又如:机弋(泛指猎取禽兽的器械);机阱(圈套;设有机关的捕兽陷阱);机网;机槛(设机具捕鸟兽的陷阱)
指织机〖spinningmachine〗
验机杼始出握机矩法。——《易·通卦》
多于机上之工女。——唐·杜牧《阿房宫赋》
又如:机绝(织锦的绝巧);机房仔(方言。清代纺织工人的俗称);机神(织机之神);机素(织机上的白绢);机梭(即机杼。指织机);机轴(织机上卷布帛的部件)
事物的关键;枢纽〖crucialpoint〗
成败之机,在于今日。——《资治通鉴》
又如:机门(关键,机密所在);枢机(事物的关键);机缄(原指造成事物变化的造化力量,后用以指运气);机密房(机要部门办事处所);机柄(权柄;掌握事物关键的重要手段)
事物变化之所由〖cause〗
皆出于机。——《列子·天问》。注:“机者,群有之始。”
万物皆出于机,皆入于机。——《庄子·至乐》
又如:机由(契机,原由);机理(事物变化的道理)
先兆,征兆〖omenen〗
知机其神乎。——《易·至乐》
睹其机兆。——《三国志·蜀书·吴主传》
又如:机兆(先兆);机道(事物变化的迹象、征兆);机微(事物变化的最初征兆);机先(事机萌动未发之时)
时机,机会〖opportunity〗
因机变化。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
又如:机不容发(比喻时机紧迫);机不旋踵(比喻时机短暂);机便(机会;机宜)
计策,计谋〖plan〗。如:机见(计策,谋略,智谋);机勇(机谋与勇气);机略(谋略,韬略);机钤(犹机智机谋);机画(谋略)
心计;心意〖idea〗
吾机先被孔明识破。——《三国演义》
又如:机括(计谋,心思);机轴(比喻诗文的构思、词采、风格)
星名。北斗七星中的第三星,大熊座γ星,,又称玑或天玑〖Phachd〗。如:机衡(北斗七星中第三星天玑(天机)与第五星玉衡的并称。也代指北斗)
指飞机〖plane〗。如:机群;机声(飞机声)
机密,机要。多指军国大事〖secret〗
助理万机。——《汉书·百官公卿表》
又如:机臣(机要近臣);机廷(掌握军国机杼大事的官署);机任(机要重任);机近(机密近要的地位)【形】
机巧;机灵灵巧〖swift〗
大夫不闻齐、鲁之多机乎?——《列子·仲尼》
又如:机急(机智敏捷);机悟(反应快理解力强);机捷(机警敏捷);机巧心术(机诈权变的心计);机带双敲(用心深沉或语言模棱两口。双敲:双关)
通“异”。殊异〖strange〗。如:机服(异服。奇异的服装)
危险〖dangerous〗
处高而不机。——《淮南子·原道》
机变
jībiàn
〖improvisation〗随机应变;机智灵活
攻城之机变。——《墨子·公输》
此子机变,可使以其技鸣。——清·黄宗羲《柳敬亭传》
善于机变
机不可失
jībùkěshī
〖Don’tletslipanopportunity;Agoldenopportunityisnottobemissed;Nowornever!(谚);Occasionknoksbutonce〗碰上适合的机缘,绝不可错失。形容办事要抓住机遇,当仁不让
机不可失,时不再来
机舱
jīcāng
〖engineroom(ofaship)〗∶位于轮船中部甲板以下,是轮船上装置机器的部分
〖cabin〗∶飞机机体内的空间部分,可以载运旅客及货物
机场
jīchǎng
〖airport;airfield;aerodrome;airstrip〗停放飞机的场所,场内有供飞机起降的跑道,并有各种服务设施
飞机平稳地降落在首都机场宽阔的跑道上
机床
jīchuáng
〖machinetool;lathe〗母机
机动
jīdòng
〖locomotive;automotivemotorized;power-driven〗∶用机器开动的
机动车辆
〖flexible;expedient;mobile〗∶视情况做适宜的变动的
机动处置
〖keptinreserve〗∶准备灵活运用的
机动时间
机锋
jīfēng
〖keenwords〗佛教禅宗名词。指机警犀利的话语。也指话语里的锋芒
其间有先唱后提,抑扬教法,顿挫机锋,祖令当施,生杀在手。——文益《宗门十规论》
语多机锋
机工
jīgōng
〖machinist〗制造、装配或修理机器的人
机构
jīgòu
〖mechanism〗∶机械的内部构造或机械内部的各个组成部分
击发机构
〖organ;institution〗∶多指机关、团体
〖structureofsth.;internalset-upofsth.〗∶组织的内部组成
机关
jīguān
〖establishment;office;body;organ〗∶办理事务的单位或机构
慈善机关
〖mechanism;gear〗∶控制整个机械的关键部分
〖stratagem;scheme;intrigue〗∶计策;权术
识破机关
机关报
jīguānbào
〖organ;officialnewspaper〗报纸的一种,由国家、政党或群众组织出版发行
机关枪
jīguānqiāng
〖machinegun〗能自动连续发射的枪,杀伤力较强。简称“机枪”
机灌
jīguàn
〖machineirrigation〗用抽水机或其它机器抽水灌溉农田
机会
jīhuì
〖chance;opportunity;occasion〗∶具有时间性的有利情况;时机
中兴机会。——宋·文天祥《指南录后序》
给受伤者一个治疗的机会
〖key〗∶指关键
〖crucialpoint〗∶要害
机会主义
jīhuìzhǔyì
〖opportunism〗利用机会或情况的技巧、策略或实践,特别是很少顾及原则或最后结果
机件
jījiàn
〖machinery;partsofamachine〗用于装配机器的各个零部件
机降
jījiàng
〖aircraftlanding〗∶空降种类之一。空降部队及其装备、物资乘载飞机或直升机、滑翔机直接降落于地面
〖airland〗∶把部队或物资空降到一个地区
机井
jījǐng
〖motor-pumpedwell;poweroperatedwell;mechanicallypumpedwell〗用水泵汲水的井
机警
jījǐng
〖perceptive;astute;sharp;sharp-witted;vigilant;alert〗机智敏锐
太祖少机警。——《三国志·武帝纪》
机警的战士
机灵
jīlíng
〖clever;intelligent;sharp;smart〗聪明伶俐,机智
机灵鬼
也作“机伶”
机灵鬼,机灵鬼儿
jīlíngguǐ,jīlíngguǐr
〖acleverchild〗年龄不大、聪明伶俐、讨人喜欢的人
机米
jīmǐ
〖machine-processedrice〗用机器碾出的籼米
机密
jīmì
〖secretclassified;confidential〗
只能少数人知道的秘密
重要而须严守秘密的事情
使参机密。——明·黄宗羲《柳敬亭传》
(不得泄漏国家机密)
机敏
jīmǐn
〖witty;bealertandresourceful〗机警敏锐,对情况的变化觉察得快
机敏地扩大了市场的销路
机谋
jīmóu
〖artifice;strategem;intrigue;scheme〗重要的谋略;机智的谋略
机能
jīnéng
〖enginery〗∶泛指系统中某一部分应有的作用和能力
〖function〗∶细胞组织或器官的作用和活动能力
机弩
jīnǔ
〖crossbar〗装机械的弓
礧炮机弩。——清·邵长蘅《青门剩稿》
机器
jīqì
〖machine;mechinery;engine;apparatus〗由零部件组装成的装置,可以运转,用来代替人的劳动、作能量变换或产生有用功
机枪
jīqiāng
〖machinegun〗“机关枪”的简称
机巧
jīqiǎo
〖ingenious;adroit〗机智巧妙
衡善机巧。——《后汉书·张衡传》
机身
jīshēn
〖fuselage〗飞机的中间机体部分,用于装载空勤人员、旅客或货物
机事不密
jīshì-bùmì
〖divulgeasecret〗紧要秘密的事泄漏出来了;密谋被识破而败露
宋江接了金钗,不合把与那娼妓阎婆惜收了;争奈机事不密,被阎婆惜知得来历。——《大宋宣和遗事》
机体
jītǐ
〖airframe〗飞行器不带发动机的完整结构,飞行器骨架
机务
jīwù
〖maintenance〗∶指机器的操纵、维修、保养等方面的事务
机务段
〖confidentialwork〗∶机要事务
机械
jīxiè
〖machine;machinery〗∶利用力学原理构成的装置
〖mechanical;rigidly;inflexibly〗∶比喻拘泥于成规,刻板而不知变通
机心
jīxīn
〖mindgiventodeceptionortrickery〗机巧的心思
有机事者,必有机心。——《庄子·天地》
机修
jīxiū
〖machinemaintenance〗各种机器的维修
机样
jīyàng
〖pressproof〗为检查印件的一般情况、页边空白和色彩效果,在正式印刷用的机器上打印的样张
机要
jīyào
〖confidential〗重要而机密的
机要秘书
机要秘书
jīyàomìshū
〖confidentialsecretary;privatesecretary〗掌管和处理机要文件的秘书
机宜
jīyí
〖guidelines;principleofact〗∶依据当时情况处理事务的方针、办法等
面授机宜
〖reason〗∶指事理
机翼
jīyì
〖wing〗用来托举重于空气的航空器的翼面
机油
jīyóu
〖machineoil;engineoil〗润滑油
机遇
jīyù
〖occasional;favourablecircumstance;favourableopportunity〗机会;有利的境遇
千载难逢的机遇
机缘
jīyuán
〖chance;asluck〗机会和缘分;时机;机遇
失去机缘
机缘
jīyuán
〖chance〗一种试验、冒险或掌握的时机
机诈
jīzhà
〖treacherous;tricky;deceitful〗狡诈;机巧诈伪
机长
jīzhǎng
〖aircraftcommader;crewcommader;pilotincommand〗多座飞机上空勤组的负责人。通常由飞行员(正驾驶员)担任
机制
jīzhì
〖mechanism〗
有机体的构造、功能及其相互关系,如分娩机制
机器的构造和工作原理。如:计算机的机制
〖machine-processed〗∶机器制造的
机制糖
机智
jīzhì
〖sharp-witted;clever;ingenious;quick-witted;resourceful;skilful;tactful〗聪明灵活;能随机应变
一位机智的政治家
机杼
jīzhù
〖loom〗指织布机。杼,织布梭子
成于机杼。——《后汉书·列女传》
不闻机杼声。——《乐府诗集·木兰诗》
机组
jīzǔ
〖assemblingset;assemblingunit〗∶一组配合起来进行工作的多种不同的机器
汽轮发电机组
〖aircrew〗∶一架飞机上的全部工作人员
机座
jīzuò
〖mount;base〗∶设备的底架或部件,以便设备的使用或安装附件
发动机座
〖seat〗∶飞机上的座位
他的机座是五号

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DVII 木纽(女)点(戈)点(戈)

– DVIK 木纽(女)点(戈)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧ

拼音 พินอิน:

– jī

前缀: 木=[体]木材。

字身: 几=[用]将及,细微。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]木将及,气运之变化;巧术。|[体]细微精确之木具。

体:

机械: 机器。

机要: 变动之重要。

机会: 变动之交会。

机器: 变动之器。

用:

机动: 随机变动。

机宜: 变动适宜。

机兆: 变动之征兆。

机巧: 变动之巧妙。

机智: 变动之智能。

机警: 变动之警觉。

机缘: 变动之缘份。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kril

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kii

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ji1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gei

日音 เสียงญี่ปุ่น : ki

韩音 เสียงเกาหลี : guei

越南音 เสียงเวียดนาม : kiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!