ลำดับขีดอักษร:杆【gān】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

杆 (桿) [gān] รั้ว –> 栏杆 [lángān] รั้ว(fence), 旗杆 [qígān] เสาธง

พัฒนาการตัวอักษร :gān
较长的棍:杆子(a.长棍;b.方言,指揭竿而起的人;c.指结伙抢劫的土匪)。旗杆。桅杆。电线杆。

gǎn
器物上像棍子的细长部分:杆秤(区别于台秤等)。笔杆儿。杆菌。
量词,用于有杆的器物:一杆笔。一杆步枪。
笔画数:7;
部首:木;
笔顺编号:1234112
笔顺:横竖撇捺横横竖

gān
【名】
(形声。从木,干声(gàn)。本义:木名。即“檀木”。一说为柘树)杆子〖pole;staff〗。细长的木头或类似的东西。如:旗杆;电线杆;桅杆
另见gǎn
杆子
gānzi
〖pole〗有一定用途的细长的木头或类似的东西(多直立在地上,上端较细)
电线杆子
杆子
gānzi
〖personswhoriseinrebellion〗∶指揭竿而起的人
〖bandits〗∶指结伙抢劫的土匪
拉杆子


gǎn
【名】
杆子,器物上像棍子的细长部分〖theshaftorarmofsth.〗。如:笔杆;秤杆;杆棒(棍棒);杆儿上(民间秘密组织的代称)
作杠杆、把手或支承用的狭长的、通常有相当硬度的木条〖bar〗。如:保险杆
兵器,盾牌〖shield〗
杆,古作干,俗加木。——《正字通》

gǎn
【量】
——用于有杆的器物。如:一杆枪;一杆秤
另见gān
杆秤
gǎnchèng
〖steelyard〗秤的一种、利用杠杆平衡原理来称重量,由木制的带有秤星的秤杆,秤锤,提绳等组成
杆菌
gǎnjūn
〖bacillus〗任何直杆状细菌——区别于球菌和螺菌

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DAMJ 木日横(一)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄢˇ

拼音 พินอิน:

– gǎn

前缀: 木=[体]木材。

字身: 旱=[用]干而强。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]干强而细长的木棍。量词。

体:

杠杆: 杠子杆子,物理学上力学名词。

用:

一杆: 计数词。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaans

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kanh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : koe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gon

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gon

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kan1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

韩音 เสียงเกาหลี : gan

越南音 เสียงเวียดนาม : canz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!