ลำดับขีดอักษร:材【cái】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

材 [cái] วัสดุ, เนื้อหา –> 建材 วัสดุก่อสร้าง, 棺材 [guāncai] โลงศพ, 题材[tícái] หัวข้อ/เนื้อเรื่อง

พัฒนาการตัวอักษร :cái
木料,泛指一切原料或资料:材料。教(ji刼 )材。素材。题材。就地取材。
能力,资质:材干(g刵 )。大材小用。因材施教(ji刼 )。
棺木:寿材。
笔画数:7;
部首:木;
笔顺编号:1234123
笔顺:横竖撇捺横竖撇

cái
【名】
(形声。从木,才声。本义:木材,木料)
同本义〖timber〗
材,木梃也。——《说文》
五曰材贡。——《周礼·太宰》
驾而乘材。——《国语·晋语》。注:“横木也。”
无所取材。——《论语》。郑注:“无所取于桴材。”
自吾执斧斤以随夫子,未尝见材如此其美也。——《庄子·人间世》
材朴委积兮。——《楚辞·九章·怀沙》
因造玉清宫,伐山取材。——宋·沈括《梦溪笔谈》
又如:木材;材器(材木与器物)
泛指原料、材料〖material〗
饬化八材。——《周礼·太宰》。注:“珠、象、玉、石、木、金、革、羽也。”
其材足以备器用。——《左传·隐公五年》
献材于殡门外。——《仪礼·士丧礼》。注:“明器之材。”
又如:钢材;器材;木材;就地取材
资料〖data;material〗。如:教材;题材;素材
人的体貌〖postureandfacialfeatures〗。如:身材(身体的高矮和胖瘦)
资质;本能〖aptitude〗。如:蠢材(笨家伙);因材施教
棺木〖coffin〗。如:寿材;材铺(棺材店)
通“才”。才能,能力〖ability;capacity〗
任官惟材,左右惟其人。——《书·咸有一德》
士脩身功材。——《管子·五辅》。注:“材谓艺能。”
通“财”。财物〖property;belongings〗
广辟土地,著税伪材。——《墨子·公孟》
知务本禁末之为多材也。——《荀子·君道》
材伎之士。——《荀子·王制》
材积
cáijī
〖volume(oftimber)〗林木砍伐成为木材后的体积
材料
cáiliào
〖material〗∶原料;可供制成成品的东西
材料科学
材料力学
〖data;material〗∶资料;可供参考或作为素材的事物
参考材料
档案材料
〖makings;stuff〗∶胜任某事的人选
他不是演戏的材料

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DDH 木木斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄞˊ

拼音 พินอิน:

– cái

前缀: 木=[体]树木。

字身: 才=[体]能力。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]木之能力,木可用者。

体:

题材: 主题用的材料。

木材: 木可资利用者。

材料: 木材做原料者。

材能: 可用的能力。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zlvv

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ze

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cä2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : coi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cai5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsai5

日音 เสียงญี่ปุ่น : sai

韩音 เสียงเกาหลี : jai

越南音 เสียงเวียดนาม : taif

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!