ลำดับขีดอักษร:杠【gāng】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

杠 [gāng] 高低杠 (gāo dī gàng)บาร์คู่ที่ไม่เสมอกัน 顶门杠 (dǐngméngàng)ไม้ค้ำประตู (dǐngméngàng)ไม้ยันประตู 滚杠 (gǔn gàng)เพลากลิ้ง, ลูกกลิ้ง 杠铃 (gàng líng )บาร์เบล (gànglíng)เหล็กยาวแบบใช้สองมือยก (เพื่อออกกำลังกายที่เรียกว่า บาร์เบล) 杠杠 (gàng gàng)เส้นขีด 杠杆 (gàng gǎn )คานงัด (gànggǎn)คานงัด 杠房 (gàng fáng )ร้านที่ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายโลงศพกับเครื่องดนตรี และคณะวงดนตรีบรรเลงเพลงพญาโศก 杠子 (gàng zǐ )ไม้คาน,บาร์(bar),ราว,เครื่องหมายขีดฆ่า (gàngzi)กระบองไม้ (gàngzi)เส้นขีด (เช่น เส้นขีดที่ขีดฆ่าคำวลี ฯลฯ) (gàngzi)เหล็กยาวสำหรับออกกำลังกายที่เรียกว่า บาร์) (gàngzi)ไม้คาน” “

พัฒนาการตัวอักษร :gàng
一种较粗的棍子:杠子。杠杆。
在阅读或批改文字中作标记而画的粗直线。

gāng
旗杆。
小桥。
床前横木。
笔画数:7;
部首:木;
笔顺编号:1234121
笔顺:横竖撇捺横竖横


gāng
【名】
(形声。从木,工声。(gāng)本义:床前横木)
同本义〖bar〗
床,其杠,北燕、朝鲜之间谓之树,自关而西,秦晋之间谓之杠。——《方言》
杠,床前横木也。——《说文》
指旗杆〖flagstaff〗
素锦绸杠。——《尔雅·释天》
比较小的桥〖smallbridge〗。如:石杠(石桥);杠彴(泛指桥);杠梁(桥梁)
另见gàng


gàng
【名】
抬重物的粗棍。亦指门闩〖stoutcarryingpole〗。如:木杠;铁杠;门杠;杠房头(杠房的把头);杠架(抬尸体用的床)
锻炼身体用的一种器械〖bar〗。如:高低杠;杠铃;双杠;单杠
批改文字或阅读中作为标记所画的粗直线〖thickline〗。如:书上画了好多杠杠;在稿子上扛了许多杠子
机床上带螺纹的棍状零件〖screw〗。如:丝杠

gàng
【动】
把不通的文字、错字或多余的字用直线划去或标出〖crossout〗。如:他把作文中的许多词句都杠掉了
在布、皮或石头上磨擦使锋利些〖sharpen〗。如:把刀或剃刀杠一下;杠刀
专横自是,好与人争〖dispute〗。如:好抬杠;他又跟人杠上了
另见gāng
杠荡
gàngdang
[方言]
〖shake〗∶不断地摇晃,晃动(刚栽的小树可经不起你这样杠荡)
〖hesitate〗∶犹豫,使处于不定状态(孩子的婚事不能杠荡了)
杠刀
gàngdāo
〖sharpenaknife;sharpenarazor〗在布、皮或石头等上磨擦使快些
杠杆
gànggǎn
〖leverarm〗
一种助力器械,当力作用在其上两点并使之绕第三点旋转时能传递和改变力或运动的刚性部件
用来撬开或移开物体的一种简单机械
杠铃
gànglíng
〖barbell〗金属制的举重器械。在横杠两端安上圆盘形杠铃片组成,杠铃轻重不等,比赛或训练时可根据体力调节重量
杠头
gàngtóu
〖devil’sadocate〗∶专横自是、好与人争论的人
〖headofcoffinbearers〗∶杠夫的头儿
〖foodmadefromflour〗[方言]∶一种面食做法,发酵的面里揉进生面粉,在案子上用杠子来回压
杠头大饼
杠头火烧
杠子
gàngzi
〖thickstick;stoutcarringpole〗∶较粗的棍子
他们在杠子中间拴一筐,两人抬着,筐里装满了土
〖bar〗∶锻炼身体的一种器械,分为单杠、双杠、高低杠
他在杠子上锻练身体
〖thicklinedrawnbesideorunderwordsinreading,correctingpapars,etc.〗∶批改文字或阅读中作为标记所画的粗直线
老师把写错了的字都打上杠子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DMBC 木横(一)月金

注音 จู้อิน:

– ㄍㄤˋ

拼音 พินอิน:

– gàng

前缀: 木=[体]木材。

字身: 贡=[用]进献。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]进献以双手奉物,引用以两人扛物用者。

体:

杠杆: 棍子,平衡或施力用。

用:

抬杠: 多人抬着摃子,指无意义的争辩。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : krooy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : krung

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gang3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : gaq

越南音 เสียงเวียดนาม : giangz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!