ลำดับขีดอักษร:杰【jié】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

杰 (傑) [jié] ฮีโร่,ยอดคน –> 李连杰 [Lǐ Liánjié] หลี่เหลียนเจี๋ย/Jet Li(นักแสดงจีน)

พัฒนาการตัวอักษร :jié
才能出众的人:俊杰。英雄豪杰。
特异的,超过一般的:杰作。杰出人才。
笔画数:8;
部首:木;
笔顺编号:12344444
笔顺:横竖撇捺捺捺捺捺


jié
【名】
(形声。从人,桀(jié)声。杰为傑的俗字。本义:才智出众的人)
同本义〖find〗
五人曰茂,十人曰选,百人曰俊,千人曰英,倍英曰贤,万人曰杰,万杰曰圣。——《白虎通圣人引辨名记》
命太尉赞杰俊。——《礼记·月令》
俊杰在位。——《孟子》
小国英杰之士。——《战国策·齐策》
英杰化之。——《荀子·儒效》
子房、萧何、韩信,三者皆人杰也。——《汉书·高祖纪》
又如:人杰(才智超群的人);英杰(豪杰。才能出众的人);杰士(才智特出的人;杰出的人)
通“楬”。作标志用的小木椿〖markingstake〗
吏卒民各自大书于杰。——《墨子·号令》

jié
【形】
卓异的;出色的〖outstanding〗
雄姿杰出。——《三国志·诸葛亮传》
又如:杰立(卓绝出众);杰句(佳句);杰表(不凡的仪表);杰思(出色的构思);杰笔(杰出的文笔)
高大;高耸〖towering〗
杰屋大像无时止,安得疲民免饥死。——陆游《僧庐》
又有一石,不附山,杰然特起。——宋·陆游《过小孤山大孤山》
又如:杰然(高大的样子);杰阁(高耸的楼阁);杰观(高大的楼阁);杰秀(高峻秀美);杰屈(指高大的楼房)
通“桀”。凶暴〖fierce〗
乃悉召杰黠少年素为乡里患者,置为主帅。——《北史·韩褒传》
又如:杰黠(凶猛而狡黠);杰滑(凶猛狡诈);杰暴(强悍凶暴)
杰出
jiéchū
〖outstanding〗有出众的才能、成就(杰出的战士)
杰作
jiézuò
〖masterpiece〗出色的作品
所谓杰作只不过是毕业作品而已

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DF 木火

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝˊ

拼音 พินอิน:

– jié

前缀: 木=[体]木材。

字身: 火=[用]燃烧。

字源: 会意-衍文

字意: [体]木在火上,火势必旺,象征才干、能力。

体:

用:

英杰: 有才干能力之人。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : grad

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : giet

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jiq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kiet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : je5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : git

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiat8

韩音 เสียงเกาหลี : ger

越南音 เสียงเวียดนาม : kieetj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!