ลำดับขีดอักษร:架【jià】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

架 [jià] ชั้นวางของ –> 书架 [shūjià] ชั้นหนังสือ, 十字架 [shízìjià] ไม้กางเขน, 吵架 [chǎojià] ทะเลาะวิวาท, 打架 [dǎjià] ชกต่อยกัน

พัฒนาการตัวอักษร :jià
用做支承的东西:书架。衣架。绞架。
支承,搀扶:架桥。架不住。架空。
互相殴打,争吵:打架。劝架。
量词,多指有支柱或有机械的东西:五架飞机。
捏造,虚构:架词诬控。
古同“驾”,凌驾。
笔画数:9;
部首:木;
笔顺编号:532511234
笔顺:折撇竖折横横竖撇捺

jià
【名】
(形声。从木,加声。本义:棚架)
同本义〖shedframe〗
葡萄,蔓延性缘,不能自举,作架以承之。——《齐民要术·种桃》
搁置或支持东西的用具〖rack;stand;shelf〗
借书满架。——明·归有光《项脊轩志》
又如:十字架;三脚架;架桩(原指吃完鸡鸭剩的骨架,江湖暗语指人的尸体);架阁(官署中用以保存公文案卷的木架;借指耽搁,放在一旁不管)
框架〖frame〗。如:屋架;架田(在沼泽中以木作架,四周及底部以泥土及水生植物封实而成的浮于水面的农田);架格(架子,构架);架构(间架结构)

jià
【动】
建造;搭设;支撑〖putup;erect;prop;build〗
架梁之椽。——唐·杜牧《阿房宫赋》
架木通之。——《徐霞客游记·游黄山记》
架大炮击城。——清·邵长蘅《青门剩稿》
又如:架挂(架设,悬挂);架屋叠床(屋上架屋,床上叠床);架造(建造);架构(构筑,建造)
搀扶〖support〗。如:架把(方向。搀扶);架逃(搀扶着逃走)
超越,凌驾〖tower;surpass;override〗
大略驾群才。——李白《古风》
于是士流景慕,务为精密,襞积细微,专相凌架。——钟嵘《诗品》
笼张赵于往图,架卓鲁于前箓。——《文选·孔稚珪·北山移文》
又如:架景(高耸层叠的景象);架殿(层出高耸的宫殿)
用强力拖拉;绑架〖kidnap〗。如:架票(绑票);架落(挟持;怂恿);架弄(硬拖硬拉)
驾驶;驾御〖drive〗。如:架海(驾海。犹航海);架羊(以羊驾车)
争吵〖quarrel;fight〗。如:打群架;吵架
捏造,虚构〖fabricate〗。如:架诳(说谎);架弄(哄劝;摆弄);架言(假说;谎称);架谎(捏造言词说谎话)
挡架,不让进入〖fendoff〗
举起一根满堂红,架住宝刀。——《西游记》
又如:架隔(架隔遮截。伸手阻拦);架数(招数;技法);架手(架势;出手);他一刀砍来,我拿枪架住

jià
【量】
两柱之间为一架〖distancebetweenposts〗
三品,堂五间九架,门三间五架。——《新唐书》
用于由某些机件构成的或有支架的物体。如:一架飞机;五架照相机;三架电风扇

jià
【象】
鸟鸣声〖chirp〗。如:架架格格(—gē鸟鸣声);架犁(鸟名。以其叫声而名)
架不住
jiàbuzhù
〖cannotstandupagainst〗∶禁不住;受不住
他开始不想来,架不住我一说,也就来了
〖benomatchfor;cannotcompetewith〗∶抵不上
主队虽然技术不错,也架不住客队合作得好
架次
jiàcì
〖sortie〗一架飞机出动一次。是计算飞机出动量的单位。如三机编队出动两次为六架次
架空
jiàkōng
〖builtonstilts〗∶用柱子等支撑房屋、器物离开地面
这里的竹楼都是架空的
〖unpractical〗∶比喻没有根基
不采取相应的措施,计划就会成为架空的东西
〖makesb.amerefigurehead〗∶比喻暗中排挤,使失去实权
架桥
jiàqiáo
〖bridging;putupabridge;build(erect,span)abridge〗构成或使其表现为桥的形式或状态
架儿
jiàr
〖body〗∶身体
坟头上土脉犹显,架儿上又换新衣。——元·关汉卿《窦娥冤》
〖vendor;hawker〗∶混混儿。宋代经常在妓院、酒肆等处借兜售食物为名向人索取钱物的人
常言说得好:乖不过唱的,贼不过银匠,能不过架儿。——《金瓶梅》
架设
jiàshè
〖extend〗设置支架使物体悬空放置
架设输电线路
架势
jiàshì
〖posture;stance;manner〗姿态;摆出的样子
架子
jiàzi
〖stand;shelf〗∶放东西的支撑物
脸盆架子
〖treillage〗∶支持藤本或其它植物的棚架;花木架
〖outline;framework〗∶比喻组织、结构
写文章要先搭好架子
〖airs〗∶装模作样的自大神态
摆架子
〖stance〗∶姿势
拉开架子,打起了太极拳
架子车
jiàzichē
〖wheelbarrow〗用木料做车架,上铺木板、竹板或薄铁板,由人力推拉的两轮车
架子猪
jiàzizhū
〖feederpig〗长大后尚待育肥的猪

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KRD 叉(大)口木

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄚˋ

拼音 พินอิน:

– jià

前缀: 木=[体]树木。

字身: 加=[用]累积。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]加之以木,以成结构。量词。

体:

衣架: 挂衣之结构。

架子: 指定词,结构。

用:

因:

架桥: 使结构成桥。

架空: 使结构成空。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kraals

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : krah

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ka

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ga

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ja4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gee3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ka3

日音 เสียงญี่ปุ่น : ka

韩音 เสียงเกาหลี : ga

越南音 เสียงเวียดนาม : gias

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!