ลำดับขีดอักษร:柄【bǐng】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

柄 [bǐng] ด้าม –> 长柄勺子 [chángbǐngsháozi] ช้อนด้ามยาว

พัฒนาการตัวอักษร :bǐng
植物的花、叶或果实跟枝茎连着的部分:叶柄。花柄。
器物上的把儿:刀柄。勺柄。
量词,用于有柄物:一柄伞。
喻在言行上被人抓住的材料:把(b?)柄。话柄。
执掌:柄政(执掌政权)。柄国。
权:国柄。民柄。
根本:“谦,德之柄也”。
笔画数:9;
部首:木;
笔顺编号:123412534
笔顺:横竖撇捺横竖折撇捺

bǐng
【名】
(形声。从木,丙声。本义:器物的把儿)
同本义〖handle〗
柄,柯也。(柯:斧柄。)——《说文》
覆之南柄。——《仪礼·少牢礼》
有柄。——《仪礼·大射礼》
柄(铁椎把)铁折叠环复。——明·魏禧《大铁椎传》
又如:柄子(方言。器物的把儿);刀柄;勺柄;曲柄(曲轴的弯曲部分)
权力〖power〗
而皇上无寸柄。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:权柄(所掌握的权力);柄用(被重用而掌握大权);柄令(权柄;命令)
植物的花、叶、果和枝茎相连的部分〖stem〗。如:花柄;叶柄
比喻言行上被人抓住的缺点、漏洞〖butt〗。如:笑柄;话柄
根本〖base;fundament〗
是故礼者,君之大柄也。——《礼记·礼运》
谦,德之柄也。——《易·系辞下》
治国家不失其柄。——《国语·齐语》


bǐng
【量】
用于有柄之物〖handle〗。如:一柄大刀;一柄锄头

bǐng
【动】
执掌;掌握。同“秉”〖presideover;holdpower;weildpower〗
以八柄诏王驭群臣。——《周礼·天官·大宰》
又如:柄事(执掌政事);柄朝(执掌朝政)
柄臣
bǐngchén
〖powerfulofficials〗执掌政权的大臣
柄国
bǐngguó
〖holdstatepower〗执掌朝政
柄权
bǐngquán
〖holdpower〗握有权力
柄权作恶
柄政
bǐngzhèng
〖beinpower〗掌握政权;执政

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DMOB 木横(一)人月

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄅㄧㄥˋ

– ㄅㄧㄥˇ

拼音 พินอิน:

– (又音)bìng

– bǐng

前缀: 木=[体]木材。

字身: 丙=[体]文明之兆。

字源: [体]文明人以把手与工具相接,系统连接的部分。量词。

字意:

体:

刀柄: 刀用手拿的部分。

花柄: 花与枝连接处。

用:

权柄: 权利执掌部份。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : prayx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : piengh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : biang

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bin4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : beng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : been3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : peⁿ3

日音 เสียงญี่ปุ่น : hei

韩音 เสียงเกาหลี : byeq

越南音 เสียงเวียดนาม : binhs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!