ลำดับขีดอักษร:案【àn】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

案 [àn] คดี –> 答案 [dá’àn] ตอบ(answer), 提案 [tí’àn] ญัตติ(motion), 案件 [ànjiàn] คดี(case)

พัฒนาการตัวอักษร :
àn
长形的桌子或架起来代替桌子用的长木板:案子。案板。书案。条案。拍案而起。
提出计划、方法和建议的文件或记录:档案。备案。议案。提案。方案。有案可查。案卷。案牍。
事件,特指涉及法律问题的事件:惨案。血案。案件。案例。案犯。破案。
古代有短脚盛食物的木托盘:举案齐眉(形容夫妻相敬)。
同“按”⑤
笔画数:10;
部首:木;
笔顺编号:4455311234
笔顺:捺捺折折撇横横竖撇捺

àn
【名】
(形声。从木,安声。本义:木制的盛食物的矮脚托盘)
同本义〖footedvessel〗
赵王张敖自持案进食。——《史记·田叔列传》
妻为具食,不敢于鸿前仰视,举案齐眉。——《后汉书·梁鸿传》
对案不能食,拔剑击柱长叹息。——南朝宋·鲍照《拟行路难》
又如:捧案;案杯(案酒)
无靠背的坐具〖stool〗
师田,则张幕设案。(师田:出师或田猎。)——《周礼·天官》
长方形的桌子〖longusu,woodentable〗
案,几属。——《说文》
权拔刀斫前奏案。——《三国志·周瑜传》
庑下一人伏案卧。——清·方苞《左忠毅公逸事》
成妻纳钱案上。——《聊斋志异·促织》
又如:书案;伏案;条案,拍案(拍桌子)
案件〖legalcase〗
这么说来,却怎么了结此案?——《红楼梦》
又如:办案;破案;定案;结案;案由(案件的内容提要)
官府处理公事的文书、成例〖documents;case〗
终朝理文案,薄暮不遑瞑。——陆机《答张士然》
无案牍之劳形。——唐·刘禹锡《陋室铭》
又如:方案;提案;议案;草案
狱讼的案卷〖records;archives;dossier;files〗
取案末独身无亲戚者二人易汝名。——清·方苞《狱中杂记》

竟行之,案末二人立决。
又如:案记(卷宗文录);案检(案卷)
按语。同“按”〖note〗
案:黄帝葬于桥山,犹曰君臣葬其衣冠。——《论衡·道虚》
又如:加案

àn
【动】
按;用手向下压〖pressdown〗
案灌夫项,令谢。——《史记·魏其武安侯列传》
考查,研求〖check;examine;explore〗
召有司案图。——《史记·廉颇蔺相如列传》
案贤圣之言,上下多相违,其文前后多相伐者。——王充《论衡·问孔》
又如:案举(考核并举荐);案事(考问事实);案首(查考记录。又指清朝科举考试时县、府及院试的头名)
查办〖investigateanddealwithaccordingly〗
收案致法。——《汉书·赵尹韩张两王传》
下有司案验。——《汉书·息夫躬传》
又如:案坐,案治(查办);案验(审案定罪);案杀(查办处死)
查讯、审问〖interrogate;question〗
使长安丞案贤。——《汉书·赵尹韩张两传》

出有案问。

案之罪立具。

案验甚急。
切〖脉〗〖feel〗
则刺其足心各三所,案之,无出血,病旋已。——《史记·扁鹊仓公列传》
朕使侍医伍宏等内侍案脉。——《汉书·王嘉传》
案板
ànbǎn
〖kitchenchoppingboard〗厨房里切菜、切肉用的小木板
案秤
ànchèng
〖platformscale;counterscale〗台秤。可放在柜台上面的小型磅秤
案牍
àndú
〖officialcorrespondence〗公事文书
无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。——唐·刘禹锡《陋室铭》
案犯
ànfàn
〖criminal〗作案后未被抓获或在审的人
案件
ànjiàn
〖casesatlawcourt〗有关诉讼或违法的事件
刑事案件
案卷
ànjuàn
〖records;archives;dossier;files〗古代官署分类存档的文件;一案一卷,故称案卷。今指各单位分类保存以备查阅的文件
案例
ànlì
〖case〗已有的可作典型事例的案件
案情
ànqíng
〖detailsofacase;leadingpointsofalegalcase〗案件发生的过程、情况
案头
àntóu
〖onthedesk〗几案上或书桌上
操自写“一合酥”三字于盒上,置之案头。——《三国演义》
案语
ànyǔ
〖author’scommentsCremarks〗同“按语”
案子
ànzi
〖longtable〗∶狭长的桌子
〖legalcase〗〖口〗∶案件

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JVD 交(十)纽(女)木

注音 จู้อิน:

– ㄢˋ

拼音 พินอิน:

– àn

前缀: 木=[体]树木。

字身: 安=[用]稳定态。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]稳定之木制物,桌也,引申为桌上工作之记录。

体:

书案: 书桌。

惨案: 凄惨的记录。

案件: 记录之事件。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qaans

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : qanh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : oe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : on

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : on

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ang3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : an3

日音 เสียงญี่ปุ่น : an

韩音 เสียงเกาหลี : qan

越南音 เสียงเวียดนาม : ans

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!