ลำดับขีดอักษร:梗【gěng】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

梗 [gěng] กิ่งหรือก้านของพืช, อุดตัน –> 心肌梗塞 [xīnjīgěngsè] โรคหัวใจขาดเลือด

พัฒนาการตัวอักษร :gěng
植物的枝或茎:菜梗子。
直,挺立:梗着脖子。
正直,直爽:梗直。
阻塞,妨碍:梗塞(s?)。梗阻。心肌梗死。
大略:梗概。
有刺的草木:梗榆(刺榆)。
笔画数:11;
部首:木;
笔顺编号:12341251134
笔顺:横竖撇捺横竖折横横撇捺

gěng
【名】
(形声。从木,更声。本义:一种树)
刺榆(Hemipteleadavidii)的古名〖Davidhemiptelea〗
梗,山枌榆。荚可为芜荑也。——《说文》。按,叶小于常榆,刺如柘刺,其木坚韧,中犊车材,即诗之山有枢。
有刺的草木〖spinyplant〗
凡草木刺人,自关而东,或谓之梗。——《西京赋》
梗木为之靡拉。——《方言三》
又如:梗林(多刺的林丛);梗莽(荆棘草莽);梗刺(草木茎上有刺针)
草本植物的枝茎〖stalk〗
桃梗土偶。——《战国策·秦策》
今求柴胡桔梗于沮泽。——《战国策·齐策》
又如:菠菜梗;梗子(植物的枝或茎);荷梗;芹菜梗

gěng
【动】
阻塞;阻碍〖obstruct;hinder〗
元恶未黜,天邑犹梗。——《梁书·高帝纪》
是时道路梗涩,人怀危惧,承每遇艰险,处之夷然。——《晋书·王承传》
又如:梗涩(阻塞难通);梗化(阻塞教化;妨碍管教);梗滞(阻塞);梗拒(阻拦拒绝);梗沮(阻扰;干扰);梗碍(阻塞)
假借为“抗”。抵御;抗拒〖resist〗
又如:梗命(抗命);梗寇(作梗御寇);梗骜(亦指桀骜不驯的人)
挺直〖stiffen;straighten〗。如:梗着脖子
凤姐听了,把头一梗。——《红楼梦》
通“鲠”。食留咽中〖chokewithfood〗
谁生厉阶,至今为梗。——《诗·大雅·桑柔》

gěng
【形】
耿直,刚正〖upright〗
子文都,性梗直,仕周,为右侍上士。——《北史·汝阴王天赐传》附修义
又如:梗梗(正直坚定的样子);梗令之人(梗直的人);梗野(率直粗鲁)
强硬;凶猛〖strong;violent〗
梗,猛也。——《方言二》
锄其强梗。——《淮南子·原道》
又如:梗化(强硬);梗悍(强横);梗强(强横凶暴)
大略〖broad〗
略举其梗概。——左思《吴都赋》。注:“粗言也。”
概,略也。——《方言十三》
又如:梗概;梗迹(隐约细微的行迹)
梗概
gěnggài
〖broadoutline;mainidea;gist〗粗略;大概,大略的内容、要点或讨论题的主要原则
略举梗概
故事梗概
梗塞
gěngsè
〖block;obstruct;infarction〗阻塞,壅塞不通
粮运梗塞,当如此何?——《宋书·邓琬传》
道路梗塞
梗死
gěngsǐ
〖block;obstruct;infarction〗局部动脉堵塞造成人体组织的缺血而坏死
梗直
gěngzhí
〖behonestandfrank〗坚强正直
梗滞
gěngzhì
〖block〗使不畅通、缓慢以至停止
梗阻
gěngzǔ
〖hamper〗妨害、推迟或干预某种行动的任何一种障碍物或抑制力
横加梗阻

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DMLK 木横(一)緃(中)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄥˇ

拼音 พินอิน:

– gěng

前缀: 木=[体]树木。

字身: 更=[用]代续。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]树木延续的枝茎,硬且长。

体:

枝梗: 硬的枝茎。

梗概: 硬枝概状,指大略的状况。

梗直: 硬而直。

梗塞: 木梗阻塞。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kraayx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : krangx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kan

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gang

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gen3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gang

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : geen2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : keⁿ2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyau

韩音 เสียงเกาหลี : gyeq

越南音 เสียงเวียดนาม : nganhf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!