ลำดับขีดอักษร:棵【kē】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

棵 [kē] 棵子 (kē zǐ)ลำต้นของพืชไร่ 棵儿 (kē ér)ลำต้นของพืช 棵 (kē)ต้น (คำลักษณนามสำหรับต้นไม้ พืช ผัก ฯลฯ)” “

พัฒนาการตัวอักษร :
〔棵儿(
量词,用于植物:一棵树。一棵草。几棵白菜。k卹 )〕植物的大小,如“树棵棵很大”,“拣棵棵大的菜拔”。
笔画数:12;
部首:木;
笔顺编号:123425111234
笔顺:横竖撇捺竖折横横横竖撇捺


【量】
(形声。从木,果声。本义:指植物的株数)同本义〖usedfortrees,cabbages,etc.〗。如:一棵大白菜;两棵卷心菜;一棵树


【名】
指某些植物的茎〖stem〗。如:棵秆(某些植物的茎)
棵儿
kēr
〖sizeofaplant〗指植物植株的株体
拣棵儿大的菜拔
棵子
kēzi
〖stalksofaplant〗[方言]∶植物的梗子(多指庄稼的)
青棵子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DWD 木方(田)木

注音 จู้อิน:

– ㄎㄜ

拼音 พินอิน:

– kē

前缀: 木=[体]树木。

字身: 果=[体]结果。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]树木已成者,计算树木的量词。

体:

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khlool

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghuanx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : khu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : po

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fo

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ko2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kho2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwa

越南音 เสียงเวียดนาม : khoar

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!