ลำดับขีดอักษร:槽【cáo】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

槽 [cáo] 落槽 (luò cáo)1.กระแสน้ำลดต่ำลง 2.ฐานะทางบ้านตกต่ำ/ตกอับ 3.อบอุ่นใจ สบายใจ 溜槽 (liū cáo)รางสำหรับส่งสิ่งของลงสู่ข้างล่าง 河槽 (hé cáo)ท้องแม่น้ำ ลำน้ำ 沟槽 (gōucáo)รอยร่อง (gōucáo)รอยหลุม 水槽 (shuǐcáo)อ่างซิงค์ 槽钢 (cáo gāng)เหล็กราง,เหล็กหน้าตัดเว้า (cáogāng)รางเหล็ก 槽糕 (cáo gāo)ขนมไข่อัดราง 槽牙 (cáo yá)ฟันกราม (cáoyá)ฟันกราม 槽床 (cáo chuáng)แท่นวางราง 槽子糕 (cáo zǐ gāo)ขนมไข่ลูกฟูก 槽子 (cáo zǐ)รางน้ำ 槽头 (cáo tóu)รางอาหารสัตว์ (cáotóu)รางใส่น้ำสำหรับสัตว์ (cáotóu)รางใส่อาหารสำหรับสัตว์ 槽坊 (cáo fāng)โรงงานกลั่นเหล้า (cáofang)โรงกลั่นเหล้า” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!