ลำดับขีดอักษร:槽【cáo】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

槽 [cáo] 落槽 (luò cáo)1.กระแสน้ำลดต่ำลง 2.ฐานะทางบ้านตกต่ำ/ตกอับ 3.อบอุ่นใจ สบายใจ 溜槽 (liū cáo)รางสำหรับส่งสิ่งของลงสู่ข้างล่าง 河槽 (hé cáo)ท้องแม่น้ำ ลำน้ำ 沟槽 (gōucáo)รอยร่อง (gōucáo)รอยหลุม 水槽 (shuǐcáo)อ่างซิงค์ 槽钢 (cáo gāng)เหล็กราง,เหล็กหน้าตัดเว้า (cáogāng)รางเหล็ก 槽糕 (cáo gāo)ขนมไข่อัดราง 槽牙 (cáo yá)ฟันกราม (cáoyá)ฟันกราม 槽床 (cáo chuáng)แท่นวางราง 槽子糕 (cáo zǐ gāo)ขนมไข่ลูกฟูก 槽子 (cáo zǐ)รางน้ำ 槽头 (cáo tóu)รางอาหารสัตว์ (cáotóu)รางใส่น้ำสำหรับสัตว์ (cáotóu)รางใส่อาหารสำหรับสัตว์ 槽坊 (cáo fāng)โรงงานกลั่นเหล้า (cáofang)โรงกลั่นเหล้า” “

พัฒนาการตัวอักษร :cáo
一种长方形或正方形的较大的盛东西的器具:槽子。水槽。酒槽。槽坊。
特指用来盛饲料喂牲畜的器具:马槽。猪食槽。槽头。
槽状的:槽钢。槽铁。槽牙。
两边高起,中间凹下物体的凹下部分:河槽。在石头上凿个槽儿。
笔画数:15;
部首:木;
笔顺编号:123412512212511
笔顺:横竖撇捺横竖折横竖竖横竖折横横

cáo
【名】
(形声。从木,曹声。本义:四边高起,中间凹入的畜兽饮食器具)
同本义〖trough〗
骈死于槽枥之间。——唐·韩愈《杂说》
又尝梦三马同食一槽。——《晋书·宣帝纪》
又如:马槽;猪槽;槽头(马厩,马圈);槽子(槽;养牲口的槽);槽道(牲口槽;规矩)
表面上比较大比较长的凹痕〖groove〗
于木槽中下水,脚蹋十遍。——《齐民要术·种红蓝花栀子》
又如:溜槽;键槽;槽牙(臼齿的俗称)
水流流经的水道〖channel〗。如:河槽;渡槽;槽碓(利用水力舂米的器具)

cáo
【量】
沟槽数〖groove〗
安置门窗或屋内隔断的单位。如:两槽隔扇;一槽窗户
旧时把仰瓦铺在两椽中间,从梁上到檐口的一溜屋瓦叫一槽瓦
大小大致相同而同在一槽吃食的一批猪叫一槽猪
槽车
cáochē
〖tankwagon〗专装液态物品的货车
槽坊,槽枋,槽房
cáofáng,cáofāng,cáofáng
〖brewery;distillery〗∶酿酒的作坊
〖manualpapermakingmill〗∶手工造纸厂
槽钢
cáogāng
〖V-iron;channel〗一面有凹槽的钢条
槽头
cáotóu
〖troughinalivestockshed〗盛放饲料喂牲畜的处所
槽牙
cáoyá
〖premolarteeth;molartooth〗臼齿的俗称,又称“磨牙”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DTWA 木并(廿)方(田)日

注音 จู้อิน:

– ㄘㄠˊ

拼音 พินอิน:

– cáo

前缀: 木=[体]木材。

字身: 曹=[体]官员。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]古官员分列两侧,故以木中间凹入为槽,贮存液体的容器。

体:

酒槽: 贮存酒的容器。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xsluu

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : cau

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : co

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cao2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zo5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tso5

日音 เสียงญี่ปุ่น : sau

韩音 เสียงเกาหลี : jo

越南音 เสียงเวียดนาม : taof

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!