ลำดับขีดอักษร:次【cì】

หมวดอักษร: 欠

ความหมายปัจจุบัน :

次 [cì] ครั้ง –> 次序 [cìxù] ลำดับที่, 次品 [cìpǐn] สินค้าเกรดบี

พัฒนาการตัวอักษร :
第二:次日。次子。次等。次要。
质量、品质较差的:次品。次货。
等第,顺序:次第。次序。名次。
化学上指酸根或化合物中少含两个氧原子的:次氯酸。
中间:胸次。
量词,回:次数(sh?)。初次。三番五次。
旅行所居止之处所:旅次。舟次。次所。
姓。
主好
笔画数:6;
部首:欠;
笔顺编号:413534
笔顺:捺横撇折撇捺


【动】
(形声。从欠,二声。本义:临时驻扎和住宿)
同本义〖stop〗
次,舍也。——《礼记·檀弓上》注
楚师伐郑,次于鱼陵。——《左传·襄公十八年》
泰伯素服郊次。——《左传·僖公三十三年》
王次于河朔。——《书·泰誓中》
指行军在一处停留三宿以上〖stayformorethanthreedays〗
初一交战,操军不利,引次江北。——《资治通鉴》
又如:次止(驻止;止宿)


【形】
第二,居其次〖thenextinorder;thesecond〗
凡用兵之法,全国为上,破国次之。——《孙子·谋攻》
又如:次从(然后;接着);次后(以后;续后);次早(第二天早上)
副,贰〖second;vice〗。如:次车(副车);次介(副使);次相(副丞相)
属于质量差的〖subquality〗。如:次品


【名】
顺序,等第〖sequence;order〗
陈胜、吴广皆次当行,为屯长。——《史记·陈涉世家》
盖以十舰最著前,中江举帆,余船以次俱进。——《资治通鉴》
又如:二次曲线;次序(依次排列的顺序);次第(顺序,次序)
按物体的地位或事件的先后作出的排列〖order〗。如:圆锥是二次曲线
〖量词〗∶表示行动的回数〖times〗
历险数次,遂达峰顶。——《徐霞客游记》
又如:我回去过三次;一次就借了五十块钱
旅行时停留的处所〖stopover〗。如:旅次
次大陆
cìdàlù
〖subcontinent〗
一个大陆的广阔而又多少近于独立的分区
印度次大陆向北延伸到喜马拉雅山脉,包括连巴基斯坦在内的印度半岛的全部
幅员广大但小于通常称为洲的一块大陆(如格陵兰)
次等
cìděng
〖second-class〗∶第二等的,低于或次于最好的
〖second-rate〗∶属于低等的质量或价值的
次等水果
次等木材
次第
cìdì
〖order;sequence〗∶次序
宋江…次第渡过黄河北岸。——《水浒传》
〖ashowofextravagance〗∶排场,有气派
甚是次第。——《醒世恒言》
〖condition〗∶情形;景况
有一座名园?唤做会节园,甚次第?——《清平山堂话本》
次第
cìdì
〖oneafteranother〗依一定顺序,一个挨一个地
长安回望绣成堆,山顶千门次第开。——杜牧《过华清宫绝句(之一)》
次第花开
次官
cìguān
〖undersecretary〗旧时中央政府所属各部的副部长的职务;次于部长的职位
次货
cìhuò
〖inferiorgoods〗∶质量比标准较低的货物
〖irregulars;substandardgoods〗∶有疵病的商品或者降到制造商通常标准或规格之下的商品,一般出售时没有商标并且价格要便宜些
次级
cìjí
〖secondarily〗∶发生或发展的次序不是最初的,由分化或成长的后期产生的
〖secondary〗∶感应线圈或变压器中的感应电流的,或其电路的
次贫
cìpín
〖inferiortoextremepoverty〗比赤贫贫穷的程度较低的
次品
cìpǐn
〖substandardproducts〗∶质量比标准产品稍差的产品
〖defectivegoods〗∶制造得不完美的东西;有瑕疵的物品
次日
cìrì
〖morrow〗第二天;任何特指的或不讲自明的一天后的那一天——亦称“翌日”
次数
cìshù
〖numberoftimes〗∶同一个动作或事件重复出现的回数
〖ordernumber〗∶指扭转冲击回数或振动回数,例如对于发动机曲轴的扭转振荡,指轴每旋转一周的冲击回数或振动回数
次序
cìxù
〖order〗∶排列的先后
以奇怪的次序发布
〖arrangement;sequence〗∶安排事物的式样、方式或方法
对文章次序的乱七八糟感到吃惊
〖result〗∶结果;眉目
应酬少有次序。——《醒世姻缘传》
次要
cìyào
〖secondary〗∶重要性较差,不起主要决定作用的
〖minor〗∶两者中非重要的一种的
一枚次要的棋子
〖inferior〗∶价值较小的,重要性较小的;有更少的价值或更少长处的
在世界大国中降到次要地位
次韵
cìyùn
〖writeandreplyinpoemsaccordingtooriginalpoem’srhymingwords〗旧时古体诗词写作的一种方式。按照原诗的韵和用韵的次序来和诗
次长
cìzhǎng
〖vice-minister〗旧称中央政府各部的副部长
次之
cìzhī
〖takesecondplace〗列或占第二位
该省矿藏,以锡最多,铜次之

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– IMNO 点(戈)横(一)钩(弓)人

– MMNO 横(一)横(一)钩(弓)人

注音 จู้อิน:

– ㄘˋ

– ㄗ

拼音 พินอิน:

– cì

– zī

前缀: 欠=[用]有所不足。

字身: 二=[用]再也。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [体]再欠,不能前不能精,第二,居后,较差的序位。

体:

旅次: 行旅所居之处。

用:

其次: 其后。

次第: 数的级序。

次要: 较不重要。

因:

果:

组合字: 栨佽茨趑羡絘

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : snhis

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chiih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshy

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cii

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cy4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ci

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ce3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshu3

日音 เสียงญี่ปุ่น : si

韩音 เสียงเกาหลี : ca

越南音 เสียงเวียดนาม : thuws

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!