ลำดับขีดอักษร:此【cǐ】

หมวดอักษร: 止

ความหมายปัจจุบัน :

此 [cǐ] นี้ –> 下次 [xiàcì] ครั้งหน้า, 因此 [yīncǐ] ดังนั้น, 此外 [cǐwài] นอกจากนี้, 如此 [rúcǐ] เช่นนี้, 除此以外 [chúcǐyǐwài] นอกจากนี้, 此刻 [cǐkè] ขณะนี้, 此致敬礼 [cǐzhìjìnglǐ] ด้วยความเคารพ/respectfully yours(เขียนท้ายจดหมด), 只此一次 [zhǐcǐ yīcì] เพียงครั้งนี้ครั้งเดียว

พัฒนาการตัวอักษร :
这,这个,与“彼”相对:此间。此后。此生。长此以往(老是这样下去)。从此。因此。
这里,这儿:到此为止。

笔画数:6;
部首:止;
笔顺编号:212135
笔顺:竖横竖横撇折


【代】
(会意。从止,从人。甲骨文字形,左边是一只脚(止),右边是“人”,意思是一只脚踩在别人身上,是“跐”(cǐ)的本字。①本义:踩,踏。②指示代词,这)
这;这个〖this〗。表示近指的代词,与“彼”相对
陈康肃公尧咨善射,当世无双,公亦以此自矜。——欧阳修《卖油翁》
又如:此等(这样);此生(这辈子);此地(这里);此个(这个);此家(此人)
表示此时或此地〖here〗。如:由此往南;此外;此发彼应
如此,这般〖so;such〗
虎因喜,计之曰:“技止此耳!”——柳宗元《黔之驴》
又如:此以(是以,因此)


【副】
乃;则〖consequently〗
有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用。——《礼记·大学》
此岸
cǐ’àn
〖temporality〗佛教用语。指存在生老病死的凡尘之世
此辈
cǐbèi
〖suchpeople〗这类人
勿与此辈来往
此地无银三百两
cǐdìwúyínsānbǎiliǎng
〖no300taelsofsilverburiedhere—aguiltypersongiveshimselfawaybyconspicuouslyprotestinghisinnocence〗比喻本想隐藏、掩饰,结果反而暴露
此伏彼起
cǐfú-bǐqǐ
〖uphere,downthere〗见“此起彼伏”
此间
cǐjiān
〖here〗此地
此间已有传闻
此刻
cǐkè
〖this〗现在这个时候
此起彼伏
cǐqǐ-bǐfú
〖riseoneafteranother〗这里起来,那里伏倒或这边起来,那边伏倒。形容高潮迭起,从未止息
争取自由解放的斗争此起彼伏
此外
cǐwài
〖besides〗∶除此以外
〖moreover〗∶在已提到的东西上外加的事情
此外,还可以使这个小机件用来压印可爱的浮雕图案
此致
cǐzhì
〖withgreetings〗——用于书信、报告等末尾,表示亲切祝愿或友好地致意

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shex

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chiex

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshy

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ci

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cy3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ci

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ce2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshu2

日音 เสียงญี่ปุ่น : si

韩音 เสียงเกาหลี : ca

越南音 เสียงเวียดนาม : thuwr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!