ลำดับขีดอักษร:步【bù】

หมวดอักษร: 止

ความหมายปัจจุบัน :

步 [bù] ก้าว –> 散步 [sànbù] ไปเดินเล่น(go for a stroll) เช่น 我们去散散步吧。 พวกเราไปเดินเล่นกันเถอะ, 脚步 [jiǎobù] ฝีก้าว/ก้าวเดิน, 步枪 [bùqiāng] ปืนยาว ปืนไรเฟิล, 步行 [bùxíng] เดินด้วยเท้า, 步伐[bùfá] จังหวะก้าว, 练步伐 [liàn bù fá] ฝึกจังหวะก้าว, 步伐整齐 [bù fá zhěng qí] สวนสนาม(March in Step), 步骤 [bùzhòu] ขั้นตอน(step) เช่น 1. 与神和好的步骤 ขั้นตอนการคืนดีกับพระเจ้า 2. 扎发步骤 ขั้นตอนรัดผม, 跑步 [pǎobù] วิ่ง, 留步 [liúbù] ไม่ต้องส่ง

พัฒนาการตัวอักษร :
行走:步兵。步行(x妌g )。徒步。信步。闲步。固步自封。望而却步。
踏着别人的足迹走,追随:步韵。步其后尘。步武前贤。
行走时两脚的距离:步伐。步测。寸步难行。
事情进行的程序、阶段、程度:步骤。初步。
中国旧制长度单位,一步等于五尺。
古同“埠”,多用于地名。
姓。
笔画数:7;
部首:止;
笔顺编号:2121233
笔顺:竖横竖横竖撇撇


【动】
(会意。甲骨文字形,由两只脚的象形符号重迭而成,表示两脚一前一后走路。本义:行走)
同本义〖walk〗
步,行也。——《说文》
跬步而不敢忘,孝也。——《礼记·祭义》
王朝步自周。——《书·召诰》
步路马必中道。——《礼记·曲礼》
见夫人之步马者。——《左传·襄公二十六年》
步余马兮山皋。——《楚辞·屈原·涉江》
晚食以当肉,安步以当车。——《战国策·齐策四》
又如:止步;信步(随意走动;散步);步步虚心(时时虚怀若谷,毫不自满);步阁(步廊,走廊);步趋(行走)
以脚步测量远近〖measure〗。如:步一步两房之间的距离;步景(测量日影);步量(用脚步测量);步弓(丈量土地用的一种木制器具)
按照,跟着;跟随〖follow〗
柳亚子先生即席赋浣溪沙,因步其韵奉和。——毛泽东《浣溪沙》
又如:步人后尘;步武(追随前人脚步而行);步趾(犹追随);步趋(追随,效法)
踏〖stepon〗。如:步斗(步玄斗。道士礼拜星宿、召遣神灵的一种动作。其步行转折,据说宛如踏在罡星斗宿之上);步舞(踏步起舞)
推算;测算〖calculate;reckon〗
迎日步气。——《时令论上》
又如:步天(测算天体);步漏(推算时刻);步历(推算岁时节候)


【名】
脚步,步伐〖step〗
纤纤作细步。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
盈盈公府步(方步),冉冉府中趋。——《乐府诗集·陌上桑》
又如:方步(斯斯文文的大而慢的步子);放步(迈开大步);阔步(迈大步);碎步(小而快的步子);纵步(放开脚步)
古时一举足叫跬(半步);两足各跨一次叫步。今指行走时两脚之间的距离〖pace〗
五步一楼,十步一阁。——唐·杜牧《阿房宫赋》
不积跬步,无以至千里。——《荀子·劝学》
又如:跑步;大踏步;步伐(行走的步子);朝门走了两步,停了下来
通常是连续发生的一次行动、一个步骤〖step;procedure〗。如:下一步怎么办;初步(第一阶段)
步兵(诸兵种之一)〖infantry〗
诸人徒见操书言水步八十万而各恐慑。——《资治通鉴》
又如:步士(步兵);步队(步兵队伍);步骑(步兵与骑兵);步哨(专任警戒的士兵)
时运,命运〖luck〗
於乎有哀,国步斯频。——《诗·大雅·桑柔》
又如:不幸落到这一步;后步(余地);地步(处境;景况)
埠〖dock〗,水边停船处
宅有新屋,步有新船。——韩愈《柳州罗池庙碑》
江之浒,凡舟可縻而上下者曰步。——柳宗元《铁炉步志》【量】
长度单位,历代不一,周代以八尺为一步,秦代以六尺,为一步
舆六尺,六尺为步。——《史记·秦始皇本纪》
骐骥一跃,不能十步。——《荀子·劝学》
步兵
bùbīng
〖infantry;foot〗∶以徒步作战进行训练、武装和装备的兵种
〖footsoldier;infantryman〗∶徒步行军和打仗的士兵
步步进逼
bùbù-jìnbī
〖pressforwardsteadily〗一种作战状态。意为一步一步地逼进
步步高升
bùbù-gāoshēng
〖graduallyrisetoeminence〗形容地位提高得快而顺利
步步为营
bùbùwéiyíng
〖makeastandateverystep〗前进中的每一步骤都安营设防。喻行动慎重,稳扎稳打
可激劝士卒,拔寨前进,步步为营,诱渊来战而擒之。——《三国演义》
步调
bùdiào
〖step;pace〗指步幅和步速。喻事物发展的程式、快慢
各子公司要按总公司的步调规划发展
步伐
bùfá
〖step〗∶队伍操练中的步调;行进或走路中作的有规律的步子
步伐一致
统一步伐
他提醒我说,我走错了步伐
加快步伐
〖pace〗∶比喻事物进行的速度
跟上时代的步伐
加快改革的步伐
步后尘
bùhòuchén
〖follow〗后尘:走路时扬起的尘土。指跟在别人后面追随、模仿。又“步人后尘”
副帅好当前队,老夫愿步后尘。——明·屠隆《昙花记·讨贼立功》
步话机
bùhuàjī
〖walk-talker〗一种便于携带的小功率无线电话收发机,可在行进中进行联络
步履
bùlǚ
〖footstep〗行走
步履艰难
步履如飞
bùlǚ-rúfēi
〖walkasifflying〗形容行进很快
步枪
bùqiāng
〖bowgun;rifle〗单兵使用的长管枪,因主要装备步兵,故名
步趋
bùqū
〖imitate〗∶步步紧跟
步趋原著,一成不变
〖walkquickly〗行走(趋:快走)
是故善养身者,使之能逸而能劳,步趋动作,使其四体狃於寒暑之变。——宋·苏轼《教战守》
步入
bùrù
〖walkinto;stepinto〗步步进入,进入
步入会场
步哨
bùshào
〖sentry;sentinel〗军队驻扎时担任警戒的士兵
步师
bùshī
〖march〗行军
寡君闻吾子将步师出于敝邑,敢犒从者。——《左传·僖公三十三年》
步态
bùtài
〖gait〗
行走、奔跑或脚移动的样子
马向前行进的步法系列中的任何一种(如行走、快步走、溜蹄、慢跑)
〖walk〗∶四足动物的步态:经常至少有两只脚着地;特指一匹马缓慢单调行走的四拍步态
步态蹒跚
bùtài-pánshān
〖lurch〗走路摇摆、缓慢的姿态
步行
bùxíng
〖walk;goonfoot〗徒步行走
…使前人能从北非步行而至的一座陆上桥梁
我们将步行…到下一个营地
步韵
bùyùn
〖usetherhymesequeneeofapoem〗按照原诗、词的韵脚和顺序作诗、词唱和
步障
bùzhàng
〖screen(shield)inancienttimes〗古代的一种用来遮挡风尘、视线的屏幕
步骤
bùzhòu
〖step;move;procedure〗∶事情进行的程序
采取强有力的步骤镇压叛乱
〖pressingorotherwise〗∶指缓急
〖slowandfast〗∶快慢
步子
bùzi
〖step;pace〗∶一步跨出的距离;古代迈腿两次的距离为一步
〖gait〗∶生活进行或从事活动的一般速度或速率
步走
bùzǒu
〖runonfoot〗步行逃跑
操引军从华容道步走。——《资治通鉴》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YLMH 卜緃(中)横(一)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄨˋ

拼音 พินอิน:

– bù

前缀: 止=[用]不动。

字身: 少=[用]不多。

字源: 象形,指事-甲骨文

字意: [体]走也,跨足而行,脚的距离。|[用]往前。

体:

步伐: 跨足以伐。

步骤: 往前之次序。

用:

进步: 进往前。

步行: 跨足而行。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : baas

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : boh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bou7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : poo7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ho

韩音 เสียงเกาหลี : bo

越南音 เสียงเวียดนาม : booj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!