ลำดับขีดอักษร:歹【dǎi】

หมวดอักษร: 歹

ความหมายปัจจุบัน :

歹 [dǎi] เลว –> 歹徒 [dǎitú] คนร้าย, 好歹 [hǎodǎi] ดีและเลว, 为非作歹 [wéifēizuòdǎi] ก่อกรรมทำชั่ว, 歹意 [dǎiyì] เจตนาร้าย

พัฒนาการตัวอักษร :dǎi
不好、坏、恶:歹人。歹意。歹毒(阴险狠毒)。

笔画数:4;
部首:歹;
笔顺编号:1354
笔顺:横撇折捺

dǎi
【形】
(象形。本作“歺”,音è。甲骨文字形,象有裂缝的残骨。隶变作“歹”。“歹”是汉字部首之一,从“歹”的字多与死、坏或不吉祥等义有关。①(è)本义:残骨。《说文》:“列骨之残也。”②坏)
坏。与“好”相对〖bad;evil〗
莫怕!莫怕!我们不是歹人,我们是取经的和尚。——《西游记》
父亲做歹事,误我受此重罪。——《宣和遗事》
又指〖身体〗不健康的
秦氏有几日好些,也有几日歹些。——《红楼梦》
在道德方面严重腐败的〖wicked〗。如:歹徒(坏人;恶棍)
带有险恶特点的〖evil〗。如:歹毒(阴险狠毒)

dǎi
【名】
奸细,有异心的人〖spy〗
“歹”者,北以是名反侧奸细之称。——文天祥《上江淮诗序》
不端行为〖misdeeds〗。如:为非作歹
歹毒
dǎidú
〖sinisterandvicious;besinisterandruthless〗[方言]∶恶毒;阴险狠毒
歹人
dǎirén
〖bandit;rascal;rowdy〗[方言]∶行为不正的人。多指强盗
却才见你们窥望,惟恐是歹人,因此赶来看一看。——《水浒传》
歹徒
dǎitú
〖scoundrel;ruffian〗坏人,恶棍
歹心
dǎixīn
〖evil〗坏心;险恶的心思
歹意
dǎiyì
〖evil,vicious〗坏意;恶意
可别把人家的好心当了歹意

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MNI 横(一)钩(弓)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄜˋ

– ㄉㄞˇ

拼音 พินอิน:

– è

– dǎi

前缀: 一=[体]一切。

字身: 夕=[体]夜晚。

字源: 会意-甲骨文

字意: [用]一切在夜晚,晦暗,看不见;不好的。

体:

好歹: 对比词,好与不好。

用:

歹人: 不好的人

因:

果:

组合字:

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : taix

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dä3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : aat

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dai2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : phai2

日音 เสียงญี่ปุ่น : gatu

韩音 เสียงเกาหลี : qal

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaix

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!