ลำดับขีดอักษร:段【duàn】

หมวดอักษร: 殳

ความหมายปัจจุบัน :

段 [duàn] ท่อน,ตอน(ลักษณะนาม) –> 很长一段时期。 ระยะเวลาที่ยาวนาน, 这段时间。 ระยะนี้

พัฒนาการตัวอักษร :duàn
事物、时间的一节:阶段。地段。片段。段落。
工矿企业中的行政单位:工段。机务段。
围棋棋手等级的名称:段位。
古同“缎”,绸缎。
古同“锻”,锻炼。
姓。
笔画数:9;
部首:殳;
笔顺编号:321113554
笔顺:撇竖横横横撇折折捺

duàn
【动】
(形声。从殳(shū),耑(duān)声。“殳”,是古代的一种兵器,这里用作意符,表示与手持器械的动作有关。金文字形,会意,字形象手持物在山崖中敲棰石之形。本义:锤击)
同本义〖forge〗
段,椎物也…其藉以椎物之石曰碫。——《说文》
又如:段氏(锻工。古代金工六种之一。主要从事农具制作)
分段;截断〖cutoff〗
段,分段也。——《广韵》
后人…以段为分段字,读徒乱切。分段字自应作断,盖古今字之不同如此。——《说文》段玉裁注
古时在石上用棒打干肉(并施加姜、桂皮等)〖beatwithastick〗。如:段脩(经捶捣并加姜桂的干肉)

duàn
【名】
某些部门的基层机构〖section〗。如:工段;机务段,排字工段;公路段,总段
围棋棋手等级的名称〖grade〗。如:他是九段棋手
部分〖part〗。如:地段;阶段
通“缎”〖satin〗。如:段子(即“缎子”)
碫。砺石〖anvil〗
美人赠我锦绣段。——张衡《四愁》
我有一匹好素绢,重之不减锦绣段。——杜甫《戏为韦偃双松图歌》
又如:段工(周代冶炼金属的工匠有六,其一为段氏,从事铸造田器钱镈等物)
身段;体段。指妇女的身段或体态〖figure〗
然大段未改,所以认得。——《红楼梦》


duàn
【量】
布帛或条形物的一截〖section〗。如:二尺长的一段布
段落
duànluò
〖paragraph〗根据文章或事情的内容、阶段划分的相对独立的部分
这一期工程已经告一段落
段子
duànzi
〖anepisode;pieceinaprogrammeforge〗曲艺节目的一种,多指大鼓、相声、评书等曲艺中可以一次表演完的节目

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HJHNE 斜(竹)交(十)斜(竹)钩(弓)水

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨㄢˋ

拼音 พินอิน:

– duàn

前缀: 殳=[用]打击。

字身: 石=[用]象物之形。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]将物件分割成不连续状。

体:

手段: 用手法使分割之。

段落: 不连续之群落。

用:

因:

果:

组合字: 腶锻椴葮瑖碫缎

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : doons

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : duanh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : doe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ton

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : duang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dyun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : deng7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tuaⁿ7

日音 เสียงญี่ปุ่น : tan

韩音 เสียงเกาหลี : dan

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoanj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!