ลำดับขีดอักษร:毁【huǐ】

หมวดอักษร: 殳

ความหมายปัจจุบัน :

毁 [huǐ] ทำลาย(destroy) –> 毁灭 [huǐmiè] ทำลายพินาศ, 拆毁 [chāihuǐ] รื้อทำลาย, 焚毁 [fénhuǐ] เผาพินาศ

พัฒนาการตัวอักษร :huǐ
破坏损害:毁灭。毁害。毁弃。销毁。
烧掉:烧毁。焚毁。
把成件的旧东西改造成别的东西:一张旧桌子毁成两个小凳子。
诽谤,说别人的坏话:毁谤。毁誉。诋毁。

笔画数:13;
部首:殳;
笔顺编号:3215111213554
笔顺:撇竖横折横横横竖横撇折折捺

huǐ
【动】
(形声。从“土”,表示与瓦器有关。本义:瓦器缺损)
毁坏;破坏〖ruin;destroy〗
毁山一毛。——《列子·汤问》
毁于椟中。——《论语·季氏》
毁其外门。
毁其盆。——清·龚自珍《病梅馆记》
毁,缺也。——《说文》。段注:“缺者,器破也,因为凡破之称。”
毁,坏也。——《小尔雅·广言》
不敢毁伤。——《孝经·开宗明义》
兑为毁折。——《易·说卦传》
毁泉台。——《春秋·文公十六年》
毁信废忠。——《左传·文公十八年》
然明谓子产曰:“毁乡校何如?”——《左传·襄公三十一年》
毁人之国,而非久也。——《孙子·谋攻》
又如:毁弃(损坏废弃);毁节(败坏操守);毁车杀马(毁坏车马。表示隐退不仕);毁夷(摧毁夷平)
哀毁,旧指居丧时因悲哀过度而损害健康〖consumeawaywithgrief〗
毁不危身。——《礼记·檀弓》。注:“憔悴将灭性。”
又如:毁疾(守丧时因过分哀伤而生病);毁瘠(因哀伤过度而瘦得皮包骨);毁颜(面有忧色);毁死(因居丧过哀致死);毁病(因居丧过哀而生病)
废除,除去〖abolish;eliminate;remove〗
至于庙门不毁墙。——《礼记·杂记上》
败坏;灭〖ruin;corrupt;undermine〗
壹毁魏氏之威。——《战国策·秦策》。注:“败也。”
自毁其家。——《左传·庄公三十年》
如:烧毁;焚毁
掉落〖fall〗
男八岁毁齿,女七岁毁齿。——《白虎通·嫁娶》
又如:毁齿(儿童乳齿脱落,更换新齿;又指换齿的儿童,指童年或少年时)


huǐ
【动】
毁谤〖caluminate;slander〗
每言未尝不毁孟尝君也。——《战国策·齐策》。注:“谤也。”
德高而毁来。——唐·韩愈《原毁》
舅姑毁黜。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:毁言(毁谤的言论);毁诋(毁谤);毁訾(恶骂);毁短(揭发诽谤他人的短处);毁誉相半(毁谤和称誉各半)
毁谤
huǐbàng
〖slander;calumniate;bespatter;defame;libel;slander;smear;vilify〗以言语相攻击或嘲讽丑化
这纯系毁谤
毁害
huǐhài
〖slanderanddamage〗毁谤陷害
毁坏
huǐhuài
〖destroy;damage;ruin〗破坏
把眼下的大好声誉毁坏得不像样子
毁坏公共财产
毁灭
huǐmiè
〖destroy;exterminate;demolish;annihilate〗彻底破坏,消灭
无价的艺术宝库被毁灭了
毁弃
huǐqì
〖undo;scrap;anuul〗毁坏抛弃
他已毁弃了他的前任的良好功业
毁伤
huǐshāng
〖damage;hurt〗∶损坏;伤害
〖injure〗∶给予伤害;使遭受损伤
毁损
huǐsǔn
〖derogation〗∶对权力、名誉及价值的损害
〖damage〗∶损伤;损坏
毁于一旦
huǐyúyīdàn
〖undo;sweepawayovernight;bedestroyedinamoment〗在一个短时间内全都毁灭了
毕生的努力毁于一旦
毁誉
huǐyù
〖praiseorblame〗毁损与赞誉
《京都纪事》播放后,毁誉不一
毁约
huǐyuē
〖breakanagreementwith〗∶不遵守协议
〖failtokeepanagreement;scrapacontractortreaty〗∶未践约,未履行约定

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– FHGE 火斜(竹)土水

– FHME 火斜(竹)横(一)水

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄟˇ

拼音 พินอิน:

– huǐ

前缀: 火=[体]能量发出光热的形式。

字身: 毁=[用]坏也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]毁,以烈火毁灭之。

体:

用:

焚毁: 以火烧毁。

因:

果:

组合字:

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : hyeh

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fui

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huei3

韩音 เสียงเกาหลี : huen

越南音 เสียงเวียดนาม : huyr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!