ลำดับขีดอักษร:氛【fēn】

หมวดอักษร: 气

ความหมายปัจจุบัน :

氛 [fēn] บรรยากาศ –> 气氛 [qìfēn] บรรยากาศ เช่น 这里的气氛很好。 บรรยากาศที่นี่ดีมาก

พัฒนาการตัวอักษร :fēn
气,气象,情势:气氛。氛围(周围的气氛和情调)。
笔画数:8;
部首:气;
笔顺编号:31153453
笔顺:撇横横折撇捺折撇


fēn
【名】
(形声。从气,分声。本义:凶气,古时迷信说法指预示吉凶的云气,多指凶气)
同本义〖ferociouslook〗
楚氛甚恶。——《左传·襄公二十七年》
台不过望氛祥。——《国语·楚语》。注:“凶气为氛。”
氛邪岁增。——《汉书·元帝纪》。注:“恶气也。”
环顾国内,贼氛方炽。——孙文《【黄花冈七十二烈士事略】序》
又如:氛慝,氛邪(邪恶之气);氛厉(祸害之气);氛霓(凶气,妖气);氛杂(杂乱之气);氛秽(邪恶肮脏之气);氛妖(妖气)
泛指雾气;云气〖fog;mist;thin,floatingclouds〗
氛雾冥冥。——《礼记·月令》
寒氛结为霜雪。——《素问·六玄正纪大论》
雨雪雰雰。——《诗·小雅·信南山》
又如:氛昏(云雾,烟霭);氛旄(以氛气为旄);氛气(雾气)
气氛〖atmosphere〗。如:战氛;氛围
尘埃〖dust〗
消氛埃于中宸。——张衡《西京赋》。注:“尘秽也。”
又如:氛浊(尘浊之气);氛垢(尘雾)
尘俗之气〖earthly〗。如:氛想(尘俗之念)
恶浊之气〖dirtyair〗。如:氛滓(污秽之气);氛埃(污浊之气);氛坌(尘浊之气)

fēn
【形】
通“纷”。乱,杂〖disorderly〗
上天同云,雨雪氛氛。——《诗·小雅·信南山》
霰雪氛糅其增加兮,乃知遭命之将至。——《楚辞》
氛围
fēnwéi
〖atmosphere〗指围绕或归属于一特定根源的有特色的高度个体化的气氛

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ONCSH 人钩(弓)金侧(尸)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄣ

拼音 พินอิน:

– fēn

前缀: 气=[体]气体。

字身: 分=[用]成分。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]气的成分,气也;恶气也。|[用]情势。

体:

气氛: 指人身处环境之中的感受。

氛祲: 妖气。

氛邪: 邪气。

氛氲: 祥气。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fen1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hung1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hun1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hun

韩音 เสียงเกาหลี : bun

越南音 เสียงเวียดนาม : phaanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!