ลำดับขีดอักษร:汲【jí】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

汲 [jí] ตักน้ำขึ้นจากบ่อ(从井里打水) –> 汲水 [jíshuǐ] ตักน้ำ(draw water), 汲水器 [jíshuǐqì] ปั๊มโยก

พัฒนาการตัวอักษร :
从井里打水:汲水。汲引(a.汲水;b.吸取)。
〔汲汲〕形容心情急切、努力追求,如“汲汲于富贵”。
姓。
笔画数:6;
部首:氵;
笔顺编号:441354
笔顺:捺捺横撇折捺

jí
【动】
(会意。从水,及声。本义:从井里打水,取水)
同本义〖drawwater〗
汲,引水于井也。——《说文》
汲,取也。——《广雅》
可用汲。——《易·井》
而出溉汲。——《吕氏春秋·慎行论》
而谷汲者。——《韩非子·五蠹》
每汲用。——宋·陆游《过小孤山大孤山》
有泉可汲。——明·顾炎武《复庵记》
又如:汲古(钻研古书,如汲水于井);汲水(引水;取水)
牵引〖pull;drag〗
凡任,索约,大汲其版,谓之无任。——《周礼·考工记·匠人》
引导〖lead;guide〗
汲郑伯。——《谷梁传·襄公十年》
又如:汲善(引人向善)
引荐;提拔〖recommend〗。如:汲扬(汲引,引荐而显扬之)

jí
【形】
用同“急”。急剧〖impatient〗
不汲汲于富贵。——《汉书·扬雄传》
又如:汲汲忙忙(十分急迫繁忙);汲汲营营(急迫追求的样子)
用同“岌”〖dangerous〗。如:汲汲

Jí
【名】
中国县名〖Jicounty〗。在河南省

汲汲
jíjí
〖anxious;avid〗∶形容急切的样子,急于得到
其送往也,望望然,汲汲然,如有追而弗及也。——《礼记·问丧》
不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱。——《汉书·扬雄传》
汲取
jíqǔ
〖derive;draw〗∶吸取
汲取教训
〖absorb〗∶吸收
汲取养分
汲引
jíyǐn
〖guide;drawup(water)andconductitfromoneplacetoanother〗∶引导;开导
〖promote〗∶比喻提拔或荐推人才
汲引忘疲,奖提不倦。——骆宾王《上兖州刺史启》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ENHE 水钩(弓)斜(竹)水

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˊ

拼音 พินอิน:

– jí

前缀: 水=[体]液体。

字身: 及=[用]扱,达到。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]水能扱到,自井里取水。

体:

用:

因:

汲水: 自低处取水。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : krvb

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kip

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kip

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ji5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : kap

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kip4

日音 เสียงญี่ปุ่น : kihu

韩音 เสียงเกาหลี : glb

越南音 เสียงเวียดนาม : caaps

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!