ลำดับขีดอักษร:波【bō】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

波 [bō] คลื่น –> 波浪 [bōlàng] คลื่น เช่น 海的波浪声 เสียงคลื่นทะเล, 海浪 [hǎilàng] คลื่นทะเล(sea wave), 波段 [bōduàn] ช่วงความยาวคลื่น เช่น คลื่นสั้น คลื่นยาว(wave band), 短波 [duǎnbō] คลื่นสั้น, 中波 [zhōngbō] คลื่นกลาง, 长波 [chángbō] คลื่นยาว,波长 [bōcháng] ความยาวคลื่น(wavelength), 波斯 [bōsī] เปอร์เซีย(Persia), 波斯猫 [bōsīmāo] แมวเปอร์เซีย, 波及 [bōjí] ส่งผลกระทบ(affect),微波炉 [wēibōlú] เตาไมโครเวฟ

พัฒนาการตัวอักษร :
水面振荡起伏的运动:波浪。波涛。波澜。波光。波纹。波荡。推波助澜。波及(影响到,牵涉到)。
物理学上指振动在物质中的传播能量递进的一种形式:电波。光波。超声波。波长。波段。波速。波谱。
笔画数:8;
部首:氵;
笔顺编号:44153254
笔顺:捺捺横折撇竖折捺


【名】
(形声。从水,皮声。本义:波浪,水自身涌动而成波动的水面)
同本义〖wave〗
波,水涌流也。——《说文》
规有摩而水有波。——《韩非子·八说》
起波涛。——《淮南子·人间》。注:“波者,涌起。”
河渭为之波荡。——张衡《西京赋》
扬素波而挥连珠兮。——《文选·王褒·洞箫赋》
清风徐来,水波不兴。——苏轼《赤壁赋》
洪波涌起。——《乐府诗集·曹操·步出夏门行》
又如:波磔(向右下捺的一笔叫磔,波浪形的叫波磔);波查(苦难;折磨);波平如镜(水面平静如镜);波臣为虐(指水灾);波骇(水波激烈动荡。引申为受到震撼);波峭(指岩石或屋宇的曲折峻峭。后用以形容人物的威仪俊伟有风致)
涌流的水;流水〖flowingwater〗
长桥卧波。——唐·杜牧《阿房宫赋》
又如:波路(水路;航路);波流(水流;支流);波神(水神)
风波。比喻事情的意外变化〖suddenturnofevents〗。如:一波未平,一波又起;轩然大波
目光流转;流转的目光〖look〗
目流睇而横波。——傅毅《舞赋》
又如:眼波(形容流动如水波的眼睛);秋波(比喻美女的眼睛);波俏(俏丽)


【动】
激荡,起水波〖wave;ripple〗
洞庭波兮木叶下。——《楚辞·九歌·湘夫人》
又如:波腾(波浪涌起的样子。多比喻众议激烈);波靡(随波起伏,顺风而倒);波荡
波及,推而及之。扩散〖spread〗。又如:波及无辜(牵连到无罪的人);波累(连累;牵累);波害(扩散其害);波扰(波动烦扰)
奔;逃跑〖run〗
各自波逃,信脚而走。——敦煌本《张义潮变文》
又如:波波(劳苦奔波的样子);波波碌碌(奔走忙碌的样子);波逃(逃跑)
波长
bōcháng
〖wavelength〗波在一个振动周期内传播的距离
波荡
bōdàng
〖heave;surge〗水波摇荡。比喻动荡、不稳定
波导
bōdǎo
〖waveguide〗一种用在微波波段中传输电磁波的装置,用于无线电通讯、雷达、导航等无线电领域
波动
bōdòng
〖wavemotion;fluctuationofprices〗
〖指水〗波浪式地涨落或起伏式地运动
像波浪那样起伏不定;不稳定
行情波动
波段
bōduàn
〖waveband〗无线电广播中,把无线电波按波长分成的段。如:长波;中波;短波;超短波
波峰
bōfēng
〖wavecrest〗指质点在振动过程中所达到的正向最大值的位置
波幅
bōfú
〖amplitude〗指质点在振动过程中偏离平衡位置的最大距离
波谷
bōgǔ
〖troughofwave〗指质点在振动过程中所达到的负向最大值的位置
波痕
bōhén
〖wavemark〗浅海、河湖的一种小型地形特征,由尖波峰、圆波谷,坡度对称组成连绵波浪状
波及
bōjí
〖spreadto〗∶扩散到;传播到
疾病波及全岛
〖involve;affect〗∶影响到
经济危机波及整个资本主义世界
波谲云诡
bōjué-yúnguǐ
〖changeconstantlylikecloudandwave〗形容事物像云彩和波浪那样变化莫测
波澜
bōlán
〖billow;greatwave〗大波浪
至若春和景明,波澜不惊(起)。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
多用于比喻
文章波澜起伏
波澜老成
bōlán-lǎochéng
〖magnificentlysuperb〗形容文章气势雄壮,波澜:波涛。比喻文章气势浩瀚有起伏。老成:老练、成熟
毫发无遗憾,波澜独老成。——唐·杜甫《敬赠郑谏议十韵》
波澜壮阔
bōlán-zhuàngkuò
〖surgeforwardinbillowy(powerful)wares〗比喻声势浩大
波浪
bōlàng
〖wave〗由风与水之间摩擦引起的水面不平状
波累
bōlèi
〖implicate〗波及带累;拖累
波罗蜜
bōluómì
〖paramita〗佛教用语,指到彼岸也译作波罗蜜多〖梵Pāramitā〗
波罗蜜
bōluómì
〖jackfruit〗木菠萝。也作“菠萝蜜”。热带水果之一
波俏
bōqiào
〖pretty〗漂亮;俊俏
草坪上那个小女孩追着小球,带着天真的笑,显得波俏极了
波色
bōsè
〖colorofwave〗水波的颜色
于时冰皮始解,波色乍明。——明·袁宏道《满井游记》
波斯
Bōsī
〖Persia〗伊朗的旧称
波斯菊
bōsījú
〖coreopsis〗一种一年或两年生草本观赏植物,花红色或白色
波斯猫
bōsīmāo
〖persiancat〗一种毛色纯白,瞳孔一个蓝色、一个黄色的猫
波斯湾
BōsīWān
〖PersianGulf〗阿拉伯语称“阿拉伯湾”,印度洋的一个边缘海,位于伊朗高原与阿拉伯半岛之间
波涛
bōtāo
〖greatwaves〗∶江湖海中的大波浪
〖billows〗∶一种大涌浪,尤指出现在外海的
闪烁着阳光的波涛上下翻腾
波纹
bōwén
〖ripple〗水面轻微起伏而形成的水纹
波折
bōzhé
〖setback〗事情进行过程中所出现的曲折变化

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EDHE 水木斜(竹)水

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄆㄛ

– ㄅㄛ

拼音 พินอิน:

– (又音)pō

– bō

前缀: 水=[体]液体。

字身: 皮=[体]外表。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]水受力表皮上下运动,平面散开成波。介质传达能量的形态。

体:

波浪: 对比词,水平面散开称波,垂直起伏称浪。

音波: 声音在空气中传播。

秋波: 秋水传送之神彩。

波澜: 不可捉摸的大浪。

波涛: 巨大的波。

波光: 水面反射的光。

波动: 水面的动态。

波长: 水浪的长度。

波纹: 水面的圈纹。

用:

奔波: 奔跑如浪不止。

波及: 如水浪般及于。

波折: 如水浪般折曲。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : paal

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pua

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bo

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bo1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bo

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bo1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pho1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ha

韩音 เสียงเกาหลี : pa

越南音 เสียงเวียดนาม : baz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!