ลำดับขีดอักษร:涤【dí】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

涤 (滌) [dí] ล้าง,ซัก –> 洗涤 [xǐdí] ล้าง/ซัก, 洗涤液 [xǐdíyè] สารทำความสะอาด, 洗涤剂 [xǐdíjì] สารทำความสะอาด(detergent)

พัฒนาการตัวอักษร :(滌)

洗:洗涤。涤濯。涤除。涤荡。涤瑕荡秽。
古代指养祭牲的房子。
古代指音乐节奏急速。
笔画数:10;
部首:氵;
笔顺编号:4413541234
笔顺:捺捺横撇折捺横竖撇捺【动】
(形声。从水,条声。本义:洗)
同本义〖wash;clense〗
涤,洒也。——《说文》
射人宿视涤。——《仪礼·大射仪》
水曰清涤。——《礼记·曲礼》
及执事,视涤濯。——《周礼·太宰》
又如:涤篆(洗印。用以检查印是否有缺陷);涤濯(洗涤);涤耳(洗耳)
除,清除〖clearaway〗
进明德而崇业,涤饕餮之贪欲。——张衡《东京赋》
又如:涤瑕(洗除瑕疵。有改过迁善之意);涤地无类(荡涤无遗。形容清除得彻底)
打扫〖wipe〗
十月涤场。——《诗·豳风·七月》
又如:涤场(打扫场地)【名】
涤宫,古代宫中饲养祭祀牲畜的房子〖cowshed〗
古者帝牛必在涤三月,以致严洁。——《续资治通鉴》
涤荡
dídàng
〖washaway〗∶冲洗;清除
涤荡污泥浊水
〖cleanup〗∶扫清,扫尽(如政治上的腐败或组织上的弊病)
涤荡剥削阶级遗留下来的污泥浊水
涤涤
dídí
〖dry-up〗,形容草枯水干,山川荡然无存的样子
涤纶
dílún
〖dacron;polyesterfibre〗被制成长丝状和纤维状的聚酯纤维,弹性大为其特征,常与其他种类的纤维(如羊毛)混纺,可制的确良、或制造绝缘材料、渔网、绳索等
涤棉布
dímiánbù
〖cotten-dacrontextile〗棉的确良的俗称,是绦纶与棉的混纺织物的统称
涤除
díchú
〖washaway〗为除去某种外部物质(如灰垢、肥皂沫、化学药物等)而冲洗
涤除污垢
涤瑕荡秽
díxiá-dànghuì
〖mendone’sway〗瑕:玉上的斑点。洗涤荡除污秽。
于是百姓涤瑕荡秽,而镜至清。——汉·班固《东都赋》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EOLD 水人緃(中)木

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧˊ

拼音 พินอิน:

– dí

前缀: 水=[体]液体。

字身: 条=[体]长形物。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]在流水中洗衣,衣物被冲成条状。

体:

用:

因:

果:

洗涤: 洗且冲。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : ddichj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!