ลำดับขีดอักษร:涵【hán】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

涵 [hán] –> 涵盖 [hángài] ครอบคลุม, 张韶涵 [Zhāng Sháohán] แองเจล่า(ชื่อนักร้องจีน)

พัฒนาการตัวอักษร :hán
包容,包含:涵蓄。涵容。涵养(a.蓄积并保持,如“涵涵水源”;b.指修养,如“他很有涵涵”)。包涵。蕴涵。海涵。
沉,潜:涵泳(水中潜行,喻深入体会)。涵淹。涵濡(浸渍,滋润)。
公路或铁路下面通沟渠的管道:涵洞。桥涵。
笔画数:11;
部首:氵;
笔顺编号:44152413452
笔顺:捺捺横折竖捺横撇捺折竖

hán
【形】
(形声。从水,圅声。本义:水泽众多)同本义〖abundanceoflakesandponds〗
涵,水泽多也。——《说文》
涵泳乎其中。——左思《吴都赋》
涵,沉也。——《方言》十
又如:涵碧(形容水色碧绿深沉)

hán
【动】
浸润;滋润〖soak〗
僭始既涵。——《诗·小雅·巧言》。按,谓浸润渐渍也。传训容,谓借为含
又如:涵煦(滋润覆照);涵濡(滋润,浸渍);涵浸(浸渍,滋润);涵畅(滋润化育,使之发扬);涵润(滋润)
包含,包容〖contain〗。如:涵容(包容;包涵);涵沈(含藏);涵映(包含映照)
包涵,宽容〖forgive〗。如:涵忍(包涵容忍);涵谅(包涵原谅);涵容(包涵;宽容)
沉浸〖immerse〗。如:涵泳(在水中潜行。即游泳,沉浸,薰陶);涵浸(浸渍,滋润)

hán
【名】
涵洞〖culvert〗。如:桥涵
涵淡
hándàn
〖waves〗水波荡漾貌
涵淡澎湃。——宋·苏轼《石钟山记》
涵洞
hándòng
〖culvert〗横向的排水管或水道(如在公路、铁路或运河下面的)
涵盖
hángài
〖cover;contain〗包容、覆盖
十三篇评论文选,涵盖政治、社会、经济、文化四个方面
涵管
hánguǎn
〖culvertpipe〗∶砌涵洞用的管子
〖pipe-shapedculvert〗∶管状的涵洞
涵蓄
hánxù
〖implicit〗意思或感情含而不露
涵养
hányǎng
〖self-restraint;abilitytocontroloneself〗∶修养
很有涵养
〖conserve〗∶滋润养育
用造林来涵养水源
涵义
hányì
〖connotation;implication;meaning〗涵意。词句等所包含的意义

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EUNE 水仰(山)钩(弓)水

注音 จู้อิน:

– ㄏㄢˊ

拼音 พินอิน:

– hán

前缀: 水=[体]液体。

字身: 函=[体]匣子。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]以水为匣,包容广大。

体:

用:

包涵: 包容广大。

涵泽: 包容泽被。

涵养: 包容养育。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : guum

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghom

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ham

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hang2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : haam

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ham5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : aⁿ5

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

韩音 เสียงเกาหลี : ham

越南音 เสียงเวียดนาม : hamf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!