ลำดับขีดอักษร:淀【diàn】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

淀 (澱) [diàn] ตกตะกอน –> 沉淀 [chéndiàn] ตกตะกอน เช่น 沉淀在底部。 ตกตะกอนที่พื้นล่าง

พัฒนาการตัวอักษร :(②澱)
diàn
浅的湖泊:白洋淀。荷花淀。
液体里沉下的东西,亦指难溶解的物质下沉到溶液底层:沉淀。积淀。
笔画数:11;
部首:氵;
笔顺编号:44144512134
笔顺:捺捺横捺捺折横竖横撇捺

diàn
【名】
(形声。从水,定声。本义:浅水湖泊)同本义〖shallowlake〗。多用于地名。如:白洋淀、荷花淀


diàn
【名】
(形声。从水,殿声。本义:沉淀下来的泥滓)
同本义〖sediment〗
淀谓之滓。——《广雅》
又如:淀塞(淤塞)
蓝靛。一种蓝色染料〖indigo〗
身色皆蓝淀,情田尽虎狼。——《敦煌变文集》


diàn
【动】
淤积〖siltup〗
汴渠有二十年不浚,岁岁堙淀。——沈括《梦溪笔谈》
沉淀〖precipitate〗
豆腐,以黄豆为之。造法:水浸磨浆,滤去滓,煎成,淀以盐卤汁,就釜收之。——徐珂《清稗类钞》
淀粉
diànfěn
〖starch;amylum;amylaceous;amyloid〗一种白色无臭无味粒状或粉状的复杂碳水化合物(C6H10O5),是植物中碳水化合物的主要储备形式
淀积
diànjī
〖illuviate〗沉积、沉淀并积聚
淀积物
diànjīwù
〖illuvium〗从一个土层淋滤到另一土层的物质

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EJMO 水交(十)横(一)人

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– diàn

前缀: 水=液体。

字身: 定=安稳也,不再改变。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: 水已定,水浅的湖泊。

体:

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : deens

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : denh

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : diän4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : din

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tian7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ten

韩音 เสียงเกาหลี : jeq

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieens

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!