ลำดับขีดอักษร:淡【dàn】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

淡 (澹) [dàn] จาง, จืด –> 平淡无奇 [píngdànwúqí] สิ่งที่ธรรมดาไม่เป็นที่น่าสนใจ, 淡水 [dànshuǐ] น้ำจืด, 冷淡 [lěngdàn] เย็นชา

พัฒนาการตัวอักษร :dàn
含盐分少,与“咸”相对:味淡。淡水。淡化。
浅,薄,含某种成分少,与“浓”相对:淡酒。淡绿。淡薄。浅淡。淡雅。天高云淡。
不热心:冷淡。淡泊(对名利不热心)。淡漠。淡忘。恬淡。
营业不旺盛:淡季。
无关紧要,无聊:扯淡。淡话。
浓咸深
笔画数:11;
部首:氵;
笔顺编号:44143344334
笔顺:捺捺横捺撇撇捺捺撇撇捺

dàn
【形】
(形声。从水,炎声。本义:味淡;味道不浓,不咸)
同本义〖tastless;weak〗
淡,薄味也。——《说文》
淡而不厌。——《礼记·中庸》
君子淡以成。——《礼记·表记》。注:“无酸酢少味也。”
淡也者,五味之中也。——《管子·水地》
大味必淡。——《汉书·扬雄传》。注:“谓无主味也。”
其水淡而清。——《世说新语·言语》
又如:淡酒;淡味;淡句(平淡乏味的诗句);淡而不厌(指诗文恬淡而不乏味);淡菜
稀薄〖thin;light〗
天高云淡,望断南飞雁。——毛泽东《清平乐·六盘山》
又如:淡水白酒(薄酒);淡蛾(淡眉);淡烟(轻烟);淡粥(稀粥)
颜色浅〖light;pale〗。如:淡青;淡绿;淡服(淡素的衣服);淡蒙蒙(浅淡朦胧);淡扫蛾眉(轻画眉毛。形容妇女化妆清雅)
冷淡,不热情〖indifferent〗
钧与人交,始若淡薄,既久乃益固。——《唐书·卢钧传》
又如:冷淡(不热情,不亲热);淡悠悠(不介意的样子);淡话(不痛不痒的话;可说可不说的话)
淡雅〖simplebutelegant〗
欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。——宋·苏轼《饮湖上初晴雨后》
又如:淡净(淡雅素净);淡妆浓抹(淡雅和浓艳两种不同的妆饰打扮)
淡泊,不追求名利〖notseekfameandwealth〗
且君子之交淡若水,小人之交甘若醴。——《庄子·山水》
又如:淡如(恬淡寡欲,不追求名利);淡泊自甘(乐于恬淡生活,不以清贫为苦)
营业不旺盛〖slack;dull〗。如:淡月;在淡季里解雇一些职员
淡泊
dànbó
〖notseekfameandwealth〗∶对于名利淡漠,不看重
实淡泊而寡欲兮。——曹植《蝉赋》
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮《诫子书》
〖poor〗∶家道清贫
家私产业,仍是祖宗流传的,甚是淡泊。——《梼杌闲评—明珠缘》
淡泊明志
dànbó-míngzhì
〖liveasimplelifeshowingone’sgoalinlife;livesimplytoexpressone’sambition〗过疏远名利的生活以明确自己的志向
淡薄
dànbó
〖thin;light〗∶不浓厚
雾逐渐淡薄了
〖becomedim;faint;hazy〗∶因淡忘而印象模糊
印象淡薄了
〖poor〗∶清贫
代儒家道虽然淡薄,倒也丰丰富富完了此事。——《红楼梦》
〖cold;indifferent〗∶冷淡,不亲密
感情淡薄
淡淡
dàndàn
〖light;slight〗∶形容颜色浅淡
云溪花淡淡。——唐·杜甫《行次盐亭》
淡淡的浮云
淡淡的远山
〖dim〗∶隐隐约约的样子
淡淡焉,若有物存,莫识其状。——《列子·汤问》
〖wave;undulating〗∶水波动的样子
绿池泛淡淡,青柳何依依。——潘岳《金谷集作》
淡化
dànhuà
〖desalination(ofseawater)〗∶使海水变成淡水
〖weaken〗∶弱化,减化
淡化宗派意思
淡话
dànhuà
〖nonsense〗[方言]∶无聊的话
他只说了几句淡话,实质问题避而不谈
淡季
dànjì
〖offseason;deadmonth;slackseason〗∶买卖不兴隆或某些东西生产少的季节
〖seasonaldowns〗∶减少活动的时期
有些企业特别受淡季的影响
淡漠
dànmò
〖indifferent;apathetic〗∶冷淡的
淡漠的感情
〖faint;dim〗∶记忆不清
老早以前的事,印象淡漠了
淡然
dànrán
〖indifferently;coldly〗漫不经心,毫不在意的样子
淡然处之
淡食
dànshí
〖foodwithoutsaltorwithlittlesalt〗饭菜里边没有放食盐
这个病人需要吃淡食
淡水
dànshuǐ
〖freshwater〗几乎不含盐的水
淡水鱼
dànshuǐyú
〖freshwaterfish〗生活在淡水里的鱼,如鲫鱼、草鱼、鲤鱼
淡忘
dànwàng
〖fadefromone’smemory〗印象逐渐淡薄以至于忘记
淡雅
dànyǎ
〖simplebutelegant〗∶〖颜色花样〗素净雅致
〖light;notstrong〗∶(花草等的香气)清淡
淡雅的香气
淡月
dànyuè
〖slackmonth〗生意冷清的月份(跟“旺月”相对)
淡妆
dànzhuāng
〖lightmake-up〗淡雅的妆饰
淡妆雅服

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EFF 水火火

注音 จู้อิน:

– ㄉㄢˋ

拼音 พินอิน:

– dàn

前缀: 水=[体]液体。

字身: 炎=[用]火盛状。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]炎为盛,水盛,则水中物之间距大,比例少。

体:

用:

浓淡: 对比词,指比值的多与少。

清淡: 很清很少。

淡然: 情绪少状。

淡水: 水中盐分少。

淡淡: 少状。

淡泊: 表情少,要求少。

淡雅: 化妆少。

淡入: 由少而多。

淡化: 使之少。

淡出: 由多而少。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcaam

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dam

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : dae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : daam

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dam6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : taⁿ6

日音 เสียงญี่ปุ่น : tan

韩音 เสียงเกาหลี : dam

越南音 เสียงเวียดนาม : ddamj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!