ลำดับขีดอักษร:渡【dù】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

渡 [dù] ข้ามฟาก –> 渡船 [dùchuán] เรือเฟอร์รี่(ferry)/เรือข้ามฟาก

พัฒนาการตัวอักษร :
横过水面:渡船。渡桥。渡河。摆渡。强渡。远渡重洋。
由此到彼:渡过难关。
转手,移交:引渡。
过河的地方:渡口。渡头。
笔画数:12;
部首:氵;
笔顺编号:441413122154
笔顺:捺捺横捺横撇横竖竖横折捺


【动】
(形声。从水,度声。本义:渡过,过水)
同本义〖ferrysb.through〗
渡,济也。——《说文》。朱骏声曰:“子史皆以度为之。”
度江河,亡维楫。——《汉书·贾谊传》。按,后世分用,渡河不写作“度。”
然后渡扬子江。——宋·文天祥《指南录·后序》
又如:渡仔(渡子。摆渡的人);渡杯(比喻高僧的行踪);渡客(乘船,渡江河的人);夜渡沅江
通过,由此地、此时移到彼地彼时〖pass〗
茅飞渡江洒江郊。——唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》
又如:渡径(从小路走来)
引导〖lead〗。如:渡引(引导人离俗出家);渡愚蒙(使脱离愚昧)


【名】
摆渡处(常用于地名)〖ferry〗
春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。——唐·韦应物《滁州西涧》
渡船〖ferryboat〗
火照放下被卷,也蹲下来,等候搭渡。——陈残云《香飘四季》
渡槽
dùcáo
〖aqueductbridge〗两端与渠道相连接的桥梁式水槽
渡场
dùchǎng
〖crossingsite〗渡口
渡船
dùchuán
〖ferryboat;passageboat〗用以摆渡行人、货物等过江河、湖泊、海峡的船只
渡工
dùgōng
〖ferryman〗从事于摆渡工作的人
渡河
dùhé
〖crossariver〗通过江河
渡口
dùkǒu
〖ferry〗有船摆渡的地方
渡口
Dùkǒu
〖Dukou〗中国四川省新兴工矿城市,属省辖市。位于四川西南金沙江和雁砻江汇合处,邻近云南省。成昆铁路穿过境内。面积2645平方公里,人口81.5万(1982)。钛金属储量在4亿吨以上,占中国的90%,接近国外探明钛储量的总和。钒储量也居中国首位
渡轮
dùlún
〖transfer〗载运行人、货物、车辆等横渡江河、湖泊、海峡的轮船
渡桥
dùqiáo
〖temporarybridge〗临时架在河上供通行的桥
架设渡桥
渡头
dùtóu
〖ferry〗同“1渡口”
渡越
dùyuè
〖surmount;negotiate〗∶跨越,越过
〖pass〗∶同“度过”
渡越重重困难

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EITE 水点(戈)并(廿)水

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨˋ

拼音 พินอิน:

– dù

前缀: 水=[体]河流。

字身: 度=[体]手持分寸以求知,考虑。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]以水为度,指经过水面到对岸。

体:

用:

因:

渡河: 到河的对岸去。

渡过: 渡即过。

果:

引渡: 指引渡过。

过渡: 先过再渡,指尚未渡。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : daags

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : doh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : du

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : du4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dou7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : too7

日音 เสียงญี่ปุ่น : to

韩音 เสียงเกาหลี : do

越南音 เสียงเวียดนาม : ddooj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!