ลำดับขีดอักษร:渴【kě】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

渴 [kě] กระหาย(thirsty) –> 如饥似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย

พัฒนาการตัวอักษร :
口干想喝水:口渴。解渴。
喻迫切地:渴望。渴盼。渴慕。渴求。
笔画数:12;
部首:氵;
笔顺编号:441251135345
笔顺:捺捺横竖折横横撇折撇捺折


【形】
(形声。从水,曷声。本义:水干)
口渴〖thirsty〗
渴,饥渴。——《广韵》
苟无饥渴。——《诗·王风·言子于役》
载饥载渴。——《诗·小雅·采薇》
日高人渴漫思茶。——宋·苏轼《浣溪沙》
又如:好渴;当你渴的时候到罐子那里去喝水
比喻迫切〖earnestly〗
饥渴而顿踣。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
思贤如渴。——《三国志·诸葛亮传》
除烦渴之疾。——明·刘基《苦斋记》
又如:渴仰(非常仰慕);渴懑(非常抑郁);渴见(急望见到);渴贤(迫切地慕求贤才)
渴待
kědài
〖eagerlyexpect〗急切地等待
人们都瞪大了眼睛,渴待着他开口讲话
渴念
kěniàn
〖earnestlyhope;yearnfor〗非常想念
渴盼
kěpàn
〖lookforwardtoeagerly〗急切地期望
渴盼尽早实现目标
渴求
kěqiú
〖askearnestly〗迫切地要求或追求
渴求进步
渴睡
kěshuì
〖feelsleepy〗因非常疲倦而十分想睡觉
渴望
kěwàng
〖aspireto;longfor;beanxiousfor;cravefor;yearnfor〗迫切地希望;殷切盼望
经过战争和动乱之后,人们渴望得到和平与安全

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EAPV 水日心纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝˊ

– ㄏㄜˊ

– ㄎㄜˇ

拼音 พินอิน:

– jié

– hé

– kě

前缀: 水=[体]生命必需的。

字身: 曷=[用]乞求。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]因需要而引起乞求的希望。

体:

用:

口渴: 口中需要,指水。

渴望: 急切需要,指愿望。

渴想: 急切地想。

渴泽: 需要水的泽,指水干了。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khaad

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : giet

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kheq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hot

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : je5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hot

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : guah4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khat4

日音 เสียงญี่ปุ่น : katu

韩音 เสียงเกาหลี : gar

越南音 เสียงเวียดนาม : khats

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!