ลำดับขีดอักษร:溅【jiàn】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

溅 (濺) [jiàn] กระเซ็น(ของเหลว) –> 喷溅 [pēnjiàn] แตกกระเซ็น(ของเหลว)

พัฒนาการตัวอักษร :(濺)
jiàn
液体受冲击向四外飞射:水花飞溅。

(濺)
jiān
见“浅2”。
笔画数:12;
部首:氵;
笔顺编号:441253411534
笔顺:捺捺横竖折撇捺横横折撇捺


jiān
溅溅
jiānjiān
〖chuckle〗∶水急速流动的样子
溪谷溅溅
〖gurgle〗∶象声词。流水声
黄河流水鸣溅溅
另见jiàn


jiàn
【动】
(从水,贱声。本义:用污水挥洒)
同本义〖sprinklepollutedwater〗
溅,污洒也。——《说文》。段玉裁注:“谓用污水挥洒也。”
液体受到冲激向四外飞射〖splash〗
颈血溅大王。——《史记·廉颇蔺相如列传》
溅沫惊飞鸟。——张九龄《庐山望瀑布》
又如:溅血(飞溅的鲜血);溅沫(飞溅的水花);溅泪(飞洒眼泪);溅了一脸水;钢花四溅
流〖flow〗。如:溅血(流血)
另见jiān
溅落
jiànluò
〖splashdown〗
重物自高处落入水中
指人造卫星、宇宙飞船等返回地球时,落到指定的海域
溅射
jiànshè
〖spatter;sputtering〗
成飞散的点滴地喷或射出
由于重离子碰撞,原子或原子团从金属表面喷射出来
溅湿
jiànshī
〖slop〗把液体溅在…
喝啤酒的人把柜台也溅湿了
溅水
jiànshuǐ
〖paddle〗相互浇水或轻轻玩水
看孩子们在雨水坑里溅水嬉戏
溅污
jiànwū
〖spatter〗泼洒液体或任何湿的物质;泼洒小滴或小块以弄污

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EBCI 水月金点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– jiàn

前缀: 水=[体]水流。

字身: 贱=[用]少也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]水受力后,少量水激起状。

体:

用:

溅溅: 水激状。

因:

溅起: 水激起。

果:

四溅: 水向四方激起。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : tieenz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!