ลำดับขีดอักษร:灰【huī】

หมวดอักษร: 火

ความหมายปัจจุบัน :

灰 [huī] ขี้เถ้า, ท้อแท้ –> 灰心 [huīxīn] ท้อแท้

พัฒนาการตัวอักษร :huī
物体燃烧后剩下的东西,经烧制后形成的产品:纸灰。灰烬。洋灰。灰飞烟灭。
尘土:灰尘。
特指“石灰”:灰墙。灰膏。
黑白之间的颜色:灰色。灰质(脑和脊髓的灰色部分)。灰沉沉。
志气消沉:心灰意懒。
笔画数:6;
部首:火;
笔顺编号:134334
笔顺:横撇捺撇撇捺

huī
【名】
(会意。从手,从火。意思是火已熄灭,可以用手去拿。本义:火灰)
同本义〖ash〗
灰,死火余烬也。——《说文》
毋烧灰。——《礼记·月令》。注:“火之灭者为灰。”
火过为灰。——《字汇》
春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。——李商隐《无题》
满面尘灰烟火色。——唐·白居易《卖炭翁》
纸灰之类。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》
灰飞烟灭。——宋·苏轼《念奴娇·赤壁怀古》
又如:灰灭(灰没。像灰烬般地被消灭);灰榇(盛放骨灰的木匣,亦指骨灰);灰罐(灰礶。盛墨的罐子);灰枵(灰烬和腐木。喻消亡);灰火(火灰);灰末(灰粉)
灰尘〖dust〗
民间食盐,杂以灰土。——《宋史·食货志》
已衄而灰。——《韩非子·说林上》
素醰灰丝。——清·袁枚《黄生借书说》
又如:路上都是灰;灰壤(尘埃);灰朴朴(尘垢满身;土头土脑);灰头灰脸(满面风尘的样子)
石灰的简称〖lime〗。如:灰户(烧石灰的窑户);灰酒(下少许石灰澄清的酒);灰钉(石灰和铁钉);灰土(石灰土)
灰浆〖mortar〗
和灰

huī
【形】
灰色。白色和黑色的混合色〖gray;grey〗
面色灰死。——《聊斋志异·促织》
又如:灰黪(暗灰色);灰鼠(灰色松鼠;也指灰鼠皮);灰不答(形容颜色陈旧暗淡);灰黑(浅黑色)
沮丧〖disheartened〗。如:灰颓(灰心颓丧);灰气(丧气)
指辈分小〖junior〗——常为贬意。如:灰子灰孙;灰孙子(辈份很低的人;比喻低人一等的人)
暗淡;懊丧〖gloomy〗。如:灰念(心志寂静不动。即灰心);灰哑(阴暗沉寂);灰洞洞(灰雾弥漫而昏暗之貌)
肮脏〖dirty〗。如:灰塌塌(肮脏杂乱貌);灰容土貌(形容面容龌龊丑陋);灰烟瘴气(喻污浊)

huī
【动】
烧毁;燃烧〖burn〗
不灰之木。——《抱朴子·释滞》
又如:灰焚(焚烧成灰,烧光);灰死(烧死;火灰熄灭)
碎裂〖taketopieces〗。如:灰首(头颅碎裂);灰殒(灰身,灰粉,灰身粉骨,都指粉身碎骨)
灰暗
huī’àn
〖gloomy;bemurkygrey〗灰蒙暗淡,不鲜明
灰暗的天空
灰白
huībái
〖greyishwhite;ashen;pale〗浅灰花白色
灰白头发
灰不喇唧
huībulājī
〖dull;berepulsivelygrey〗令人生厌的灰颜色
一看那灰不喇唧的饮料就恶心,别买了
灰不溜丢
huībuliūdiū
〖gray〗[方言]∶形容灰色(含厌恶意)
〖downhearted〗∶形容因为某种原因而感到难堪,情绪低落
他挨了顿批,灰不溜丢地回来了
灰尘
huīchén
〖dust;dirt〗细干而成粉末的土或其它物质的粉粒;被化为微细部分的某物;细的粉末
大风过后,桌上落了一层灰尘
灰粪
huīfèn
〖mixtureofmuckandplantash〗∶草木灰和牲畜粪混成的大田粪料
〖ash〗[方言]∶秋天烧荒的草木灰
灰姑娘
Huīgūniang
〖Cinderella〗民间故事中的女主人公,一个美丽的姑娘,受到嫉妒的后母和异父姐姐以及残暴父亲的虐待,后来神灵挽救了她,一个王子爱上了她并和她结婚
灰化
huīhuà
〖podzolize〗∶使之转化为灰壤
〖dry-ash〗∶化学分析中将样品转化成灰
灰浆
huījiāng
〖mortar;stucco〗一种能硬化的塑性建筑材料,用于砌筑或抹面;尤指水泥、石灰或石膏与砂子和水的混合物,在塑性状态或硬化状态下使用
灰烬
huījìn
〖ashes;cinder〗物品燃烧后的剩余物
化为灰烬
灰坑
huīkēng
〖ashpit〗容纳灰的坑,尤指炉格下容炉灰的坑
灰冷
huīlěng
〖cooldown〗心灰意冷
他满腔炽烈的心情渐渐灰冷下来
灰蒙蒙
huīmēngmēng
〖muddy〗∶暗淡模糊
略带怒色的眼睛,因生气和睡眠不足而显得灰蒙蒙的
〖dusky〗∶微暗的,暗淡的
灰蒙蒙的夜色
灰色
huīsè
〖gray〗∶黑色和白色混和成的一种颜色
〖pessimistic;gloomy〗∶以缺乏信心、希望、欢乐为特征的
灰色人生观
灰鼠
huīshǔ
〖squirrel〗松鼠的别称
灰心
huīxīn
〖loseheart〗因失败而丧失勇气或信心
故灰心。——清·梁启超《饮冰室合集·文集》
灰心也故怯懦。
不要灰心
灰心丧气
huīxīn-sàngqì
〖discouraged;bedisappointed;beuttelydishearted〗〖因遭遇困难、失败而〗意志消沉
他灰心丧气地告诉哥哥:“我只有听天由命了!”
灰窑
huīyáo
〖ashfurnace〗一种制造玻璃用耐火材料做的焙窑或炉
灰渣
huīzhā
〖ash〗∶可燃物质(如煤)充分燃烧后余下的矿物渣滓
〖lime-ash〗∶炉灰和石灰的混合物
灰指甲
huīzhǐjia
〖onychomycosis〗指甲的真菌病;甲癣

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KF 叉(大)火

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄟ

拼音 พินอิน:

– huī

前缀: 火=[体]光热。

字身: 手=[体]手。

字源: 会意-金文

字意: [体]手拨火,火燃后余下之细尘土。

体:

灰烬: 火熄后的余烬。

灰尘: 细尘土。

用:

灰灭: 如火熄灭后之土。

灰色: 细尘土之浅黑色。

灰心: 如火熄灭之心境。

因:

果:

组合字: 洃恢拻㷇脄诙

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : hmvv

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : huai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : foi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huei1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fui

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hui1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hue1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwai

韩音 เสียงเกาหลี : hoi

越南音 เสียงเวียดนาม : hooiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!