ลำดับขีดอักษร:炬【jù】

หมวดอักษร: 火

ความหมายปัจจุบัน :

炬 [jù] คบเพลิง –> 火炬 [huǒjù] คบเพลิง(torch)

พัฒนาการตัวอักษร :
火把:火炬。目光如炬。付之一炬。
笔画数:8;
部首:火;
笔顺编号:43341515
笔顺:捺撇撇捺横折横折【名】
(形声。从火,巨声。本义:火把)
同本义〖torch〗
苣,束苇烧。从艸,巨声。俗字作炬。——《说文》
束苣乘城。—《后汉书·皇甫嵩传》
炬可以昭明。——《张衡传》注
牛尾炬火,光明炫耀。——《史记·田单列传》
炬焰(火把燃烧的光芒)
蜡烛〖candle〗
春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。——李商隐《无题》
又如:炬烛(指蜡烛)


【动】
火烧;放火〖burn〗
楚人一炬,可怜焦土。——杜牧《阿房宫赋》
又如:炬火;炬炭(炽热的炭火)
炬火
jùhuǒ
〖pharos〗∶显眼的灯光
〖firingtorch〗∶点燃的火把

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– FSS 火侧(尸)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩˋ

拼音 พินอิน:

– jù

前缀: 火=[体]能量发出光热的形式。

字身: 巨=[体]象手持工之形。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]火巨,束苇烧,手可持之,火把。

体:

火炬: 火把。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : giox

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : geoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ge6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kI6

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyo

韩音 เสียงเกาหลี : ge

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!